Artikeln publicerades 20 juni 2022

Beslut om antal flyktingar från Ukraina

Stadshuset i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun ska ta emot 330 flyktingar från Ukraina. Det har Migrationsverket beslutat och nu startar arbetet med att förbereda inför mottagandet.

I samband med flyktingmottagandet under åren 2015 och 2016 blev många kommuner mycket hårt belastade medan andra knappt påverkades alls. Därför har regeringen gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som ska skapa en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vad gäller boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Beslut om antal flyktingar

Det är Migrationsverket som föreslagit hur fördelningen ska se ut och det har sedan kommunerna haft en dialog med länsstyrelsen i Halland om, för att skicka in ett nytt förslag till Migrationsverket. Den 17 juni har Migrationsverket tagit beslut om fördelningen mellan kommunerna. Det innebär att Kungsbacka kommun ska ta emot 330 flyktingar från Ukraina.

Vi i Kungsbacka kommun har kapacitet att ta emot det antalet flyktingar från Ukraina som kan komma till oss. Vår målsättning är att skapa ett tryggt mottagande och att de ska känna sig välkomna, säger Lisa Andersson (M), ordförande i kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun.

Bukärrsgården blir boende

Även om Kungsbacka kommun kan komma att ta emot 330 personer så kommer inte alla att anlända samtidigt. Migrationsverket kommer att ge i uppdrag till kommunen att ta emot flyktingar och efter att Migrationsverket gjort en avisering har kommunen fyra veckor på sig att förbereda innan människorna anländer. Flyktingarna kan tidigast börja att anlända den 1 augusti.
I ett första skede kommer flyktingarna att flytta in i lägenheter i Bukärrsgården som är ett före detta vård- och omsorgsboende och som vi tidigare använt som boende i samband med att kriget i Ukraina bröt ut.

Bukärrsgården kommer att vara klart inför den 1 augusti så att vi är redo när vi får ett besked från Migrationsverket. I nuläget gör vi bedömningen att kommunen själva kommer att kunna erbjuda boende till de flyktingar som beräknas komma hit, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun och som ingår i Hallands strategiska samordningsgrupp för flyktingmottagande.

Information med anledning av invasionen av Ukraina