Artikeln publicerades 4 juli 2022

Ny kanal för visselblåsning startar i juli

Kungsbacka kommuns stadshus

Den 17 juli öppnar Kungsbacka kommun en kanal där medarbetare kan visselblåsa om missförhållanden som är av allmänintresse. Funktionen är en del i den nya visselblåsarlagen.

I december förra året fick Sverige en ny visselblåsarlag och den 17 juli träder en ny del i lagen i kraft. Det innebär att kommunen öppnar en kanal där medarbetare kan larma om de misstänker allvarliga fel eller missförhållanden. Kungsbacka kommun har valt att göra det möjligt att visselblåsa anonymt. Visselblåsningen ska vara kopplad till kommunens verksamheter.

Syftet med visselblåsarlagen är att fånga upp missförhållanden som är av allmänintresse så att de kan utredas och åtgärdas. Lagen ger bland annat ett skydd mot repressalier för den som har visselblåst. Visselblåsaren skyddas också av sekretess, säger Linnéa Princis, kommunjurist på Kungsbacka kommun.

Allmänintresse för missförhållandet

De som kan visselblåsa är medarbetare och tidigare medarbetare, och andra som har en arbetsliknande relation till kommunen. Det ska också finnas ett allmänintresse för missförhållandet och man ska ha kommit i kontakt med missförhållandet i arbetet.

Det ska vara något som är av stort intresse för allmänheten att få veta. Det skulle kunna vara att någon inom kommunen har skaffat sig privat vinning, till exempel genom muta eller bedrägeri. Det skulle också kunna vara att man systematiskt bryter mot de lagar som gäller för vår verksamhet, säger Linnéa Princis, kommunjurist.

Fyll i ett formulär

Den som vill visselblåsa kommer att kunna göra det via ett formulär som nås från kommunens hemsida kungsbacka.se. Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB samarbetar med Svenska Ledargruppen AB som är extern mottagare av visselblåsningar. Det innebär att Svenska Ledargruppen tar emot alla tips i tjänsten Slå Larm och bedömer om det uppfyller kriterierna att skyddas av visselblåsarlagen. Om kriterierna uppfylls skickas tipset vidare till en särskild grupp i kommunen som utreder visselblåsningar.

Ersätter inte vanlig dialog

Visselblåsarfunktionen är ett komplement när inget annat fungerar, den ska inte ses som en ersättning till en vanlig dialog.

Jag hoppas att alla som arbetar i Kungsbacka kommun är trygga med att vända sig till sin chef eller chefens chef när de ser att något inte är som det ska. Rapporteringskanalen ska varken ersätta det vanliga kvalitetsarbetet eller fackets roll, utan är ett komplement för väldigt särskilda fall, säger Linnéa Princis.

Visselblåsning i Kungsbacka kommun