Artikeln publicerades 4 juli 2022

VR-teknik skapar möjligheter i utbytesprojekt

Två gymnasieelever som använder VR-utrustning

Elever på naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet har använt sig av VR-teknik för att redovisa sina projektarbeten. Filmerna har även varit en del i ett utbytesprojekt med en skola i Tanzania.

Sophia Ström och Maj Nerdal är två av eleverna som har arbetat med projektet. Att göra VR-filmer ingick som en del i kursen global studies i ämnet geografi.

Vi redovisade våra projektarbeten för våra klasskompisar i kursen genom VR-filmer. Filmerna visade hela sopkedjan och kretsloppet kring avlopps- och avfallshantering men också ett besök på en bondgård utanför Kungsbacka, säger Sophia Ström.

Projektet täckte in flera olika delar från kunskapskraven i geografi 1 som till exempel resursfördelning, hållbar utveckling och hur människans egna resurser kan tas tillvara för en hållbar utveckling.

Att uppleva något genom VR i 360 grader är riktigt spännande och det ger ett helt annat intryck för den som ser filmerna. För de elever som producerar filmerna är det också ett roligt sätt att lära sig mer om geografiämnet, säger Johannes Elofsson, förstelärare i digitalisering på Aranäsgymnasiet.

Samarbete med IB-skola i Tanzania

Eleverna på naturvetenskapsprogrammet har under våren även haft ett samarbete med den internationella IB-skolan UWC East Africa i Tanzania. Efter att klassen i Sverige skickat ner VR-utrustning till sin vänskola gjorde eleverna i Tanzania i sin tur två VR-filmer som de skickade till Sverige. En film om ett kaffeplantage med Fairtrade-stämpel och en om en organisation som arbetar med att lyfta människor ur fattigdom.

Det var väldigt intressant att se filmerna från Tanzania och vi har även pratat med våra afrikanska vänner via Teams. Efter det här projektet har jag bland annat blivit mycket mer medveten om hur vi människor påverkar vår miljö, säger Maj Nerdal.

Elever i Kungsbacka redovisar sina projektarbeten i den virtuella världen SVT Halland Länk till annan webbplats.