Artikeln publicerades 22 juli 2022

Fågelinfluensa cirkulerar i Halland

Antalet vilda fåglar med fågelinfluensa har under den senaste tiden ökat i flera län, bland annat i Halland. Vanligtvis brukar fågelinfluensa klinga av vid varmt och soligt väder, men sedan början av juni har antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar ökat.

Nu uppmanar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att du som djurhållare förhindrar dina fåglar att komma i direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och att skyndsamt kontakta din veterinär om du ser symtom som kan tyda på fågelinfluensan.

På Länsstyrelsen Hallands hemsida kan du läsa mer om hur du lättast skyddar dina fåglar från smitta.

Fågelinfluensa cirkulerar i Halland (Länsstyrelsen Halland) Länk till annan webbplats.

Om du hittar en död fågel

Om du hittar en död fågel i tätort eller på kommunal mark så kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt via mejl: info@kungsbacka.se eller telefon: 0300-83 40 00. Kundcenter tar emot ditt ärende och skickar det sedan vidare till förvaltningen för Teknik som tar hand om fågeln.

Hittar du en död fågel på din egen tomt eller mark är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att ta hand om fågeln. Du kan antingen:

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt den.
  • Är det en mindre fågel kan du lägga den i en vanlig plastpåse. Påsen ska då vara fylld till max hälften så att den kan knytas ihop ordentligt. Lägg sedan den påsen i ytterligare en påse som du också försluter noga. Påsen slänger du i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen kan du lägga dem i dubbla sopsäckar och köra den till Renovas anläggning i Sävenäs som har en specialugn för kremering av djur.

Tänk på att använda handskar och tvätta händerna efter du har hanterat ett dött djur.

Rapportera in

SVA vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar. Använd formuläret rapporteravilt.se så blir du kontaktad med instruktioner om hur du kan skicka in döda vilda fåglar till SVA för undersökning.