Artikeln publicerades 8 september 2022

Var med och påverka i årets medborgarundersökning

Två person sitter på en brygga och pratar

I dagarna har årets medborgarundersökning skickats ut. Där får 1600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka kommun tycka till om hur det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen är viktig eftersom det är ett sätt för invånarna att påverka i sin vardag.

Hur är det att bo och leva i Kungsbacka kommun? Vad tycker invånarna om skolan och omsorgen? Och hur upplever alla som bor här möjligheten till att vara med och påverka i Kungsbacka? Det är några av områdena som finns med bland de 128 frågorna som medborgarundersökningen berör.

Jag hoppas att invånarna tar sig tid att svara eftersom det ger oss en inblick i vad våra invånare tycker och tänker om våra verksamheter. Enkäten är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna fortsätta förbättra den service som vi ger, säger Lisa Andersson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Digitalt och i pappersform

Medborgarundersökningen görs varje år av Statistikmyndigheten, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. Undersökningen har skickats ut i digital version tillsammans med inloggningsuppgifter i slutet av augusti och i början av september. Den skickas till 1600 slumpvist utvalda personer från 18 år och uppåt. Undersökningen kommer även att skickas ut i pappersform under september.

Det tar cirka tio minuter att svara på enkäten som är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla kommunen och servicen som kommunen ger. Till exempel använder vi resultatet för att hitta förbättringsområden i verksamheter och för att till att följa upp hur väl vi når våra mål. Medborgarundersökningen är ett av kommunens sätt att låta invånarna vara med och påverka sin vardag.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten eftersom det ger oss ett mer pålitligt resultat. Det ger oss ett bättre underlag att arbeta vidare med, säger Ing-Britt Blomberg, enhetschef verksamhetsstyrning & statistik i Kungsbacka kommun.

Undersökningen gjordes om förra året

Förra året gjorde Statistikmyndigheten om medborgarundersökningen. Till exempel tog man bort den övre åldersgränsen för att få medverka och även svarsskalan gjordes om. Det innebär att det inte går att jämföra resultat från tidigare års undersökningar, utan enbart från 2021.

Medborgare som inte ingår bland de slumpvist utvalda som får enkäten kan tycka till om kommunen verksamheter via Kungsbacka.se Engagera dig och påverka | Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.