Artikeln publicerades 12 september 2022

Valet är genomfört – vad händer nu?

Vallokalerna är stängda och rösterna räknade. Siffrorna från valdagen visar att Kungsbacka hade ett valdeltagande på 86 procent. Nu väntar onsdagsräkningen där de sista rösterna räknas och kontrollräkningen av rösterna.

Alla 46 valdistrikt i Kungsbacka räknade och rapporterade in sina resultat till valnämnden under valnatten.

Samtliga distrikt har räknat och rapporterat in resultatet. Under en del av kvällen hade vi problem med att det var svårt att komma fram på telefonnumret som vallokalerna skulle ringa in sina resultat på, men det blev bättre framåt natten även om det var långa svarstider. Alla vallokaler har dock kunnat rapportera in sina resultat, säger Kristina Gudmundsson och Andrea Helmersson, valsamordnare i Kungsbacka och fortsätter:

Vi vill rikta ett stort tack till alla röstmottagare som arbetat under valet och valnatten. Valdagen är alltid en lång dag och de större distrikten räknar ofta långt in på natten. Röstmottagarna har gjort ett fantastiskt jobb.

Enligt de siffror som kommit in från valdagen har Kungsbacka kommun ett röstdeltagande på 86,2 procent. Siffran kan ändras efter att onsdagsräkningen har genomförts. 2018 var röstdeltagandet 90,02 procent.

Nu väntas den så kallade onsdagsräkningen. Då räknar Kungsbackas valnämnd de sista rösterna som inte hunnit fram till vallokalerna under valdagen. Då räknar man de förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader. Först efter att den räkningen är gjord kan man ge ett preliminärt resultat för valdeltagande och mandatfördelningen.

Under måndagen påbörjas samtidigt den slutliga rösträkningen, som länsstyrelsen gör. Det är först efter att länsstyrelsens räkning är genomförd som valresultatet kan fastställas.

Ny fullmäktige i oktober och nya nämnder och efter årsskiftet

När resultatet från valet har fastställts påbörjas arbetet med den nya mandatfördelningen. Länsstyrelsen fastställer mandatfördelningen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Valmyndigheten fastställer mandatfördelningen för riksdagen.

När mandatfördelningen är klar börjar vi arbetet med att introducera de nya politikerna. Vi har bland annat både digitala utbildningar och utbildningar på plats för alla politiker så de får en mer detaljerad inblick i vad de har för möjligheter att påverka i sina uppdrag, säger Sofia Jonsson, administrativ chef.

Det första sammanträdet med den nya kommunfullmäktige hålls den 18 oktober. Sammanträdet i december tar fullmäktiges beslut om de nya nämnderna för mandatperioden. De nya nämnderna börjar sitt arbete efter årsskiftet.