Artikeln publicerades 19 september 2022

Totalförsvarsdag på gymnasieskolorna

Grön hjälm täckt av granris

Onsdag 21 september anordnas Totalförsvarsdagen på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor. Försvarsmakten kommer då att besöka Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium och genomföra aktiviteter både inomhus och utomhus.

Försvarsmakten kommer att prata om totalförsvaret, värnplikt, visa upp mat, utrustning och svara på frågor. Syftet är att höja kunskapen om militärt respektive civilt försvar och göra ungdomarna mer förberedda och medvetna inför en kris. Även Kungsbacka kommuns krisberedskapsspecialist Gabriella Andersson kommer finnas på skolorna för att bidra med kunskap och svara på frågor.

Anledningen till att vi i kommunen anordnar det här tillsammans med Försvarsmakten i Halland är att höja kunskapen hos våra gymnasieelever som ska mönstra. Men även uppmärksamma övriga invånare på att möta oss och andra representanter under Krisberedskapsveckan som är veckan efteråt, säger Gabriella Andersson.

Soldatkök, utmaningar och terrängfordon

Förutom att få information kommer eleverna kunna ta del av en mängd aktiviteter, bland annat:

  • Uppvisning av fältmat och soldatkök och hur man lagar mat i fält
  • Uppvisning av materiel, packning och stridsutrustning
  • Praktiska utmaningar
  • Uppvisning av terrängfordon 16 också kallad GALT
  • Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan

Det är inte bara gymnasieungdomar som har möjlighet att lära sig mer om hur man kan förbereda sig på en samhällsstörning eller kris. 26 sep – 1 oktober genomförs den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan i Kungsbacka. Kungsbacka kommuns beredskapsspecialister kommer tillsammans med frivilligorganisationer att finnas på Kungsmässan under hela veckan med aktiviteter för både vuxna och barn. Allmänheten har också möjlighet att kostnadsfritt ta del av föreläsningar som belyser krisberedskap på olika sätt.