Artikeln publicerades 26 september 2022

Kungsbacka kommun förbereder för att spara på el och energi

En hand trycker på en strömbrytare.

Kungsbacka kommun förbereder för att möta utmaningarna kring el och energi. Det handlar både om att hantera de dyrare priserna och att spara på våra gemensamma resurser.

Sedan en tid tillbaka är det stigande elpriser och det påverkar invånare, företagare och kommunen. Dessutom finns det risk för att det kan bli brist på energi i vinter. Kungsbacka kommun arbetar sedan långtid tillbaka med att energieffektivisera och för att öka andelen egenproducerad energi genom solceller. Det långsiktiga arbetet fortsätter men kommunen förbereder just nu för vilka förändringar som kan göras för att minska energianvändningen på kort sikt.

Det skulle kunna handla om att sänka inomhustemperaturen i våra fastigheter, att korta ventilationstiderna och att säkerställa att vi som arbetar i kommunens lokaler alltid släcker belysningen när vi inte är i rummen, säger Johan Burman, verksamhetschef Fastigheter på förvaltningen för Service.

Vi byter till LED-lampor

Kommunen byter också ut till lågenergilampor, så kallade LED-lampor, i kommunens lokaler och gatubelysningen.

Vi utreder hur vi skulle kunna ändra gatubelysningen samtidigt som vi behåller säkerheten och tryggheten. En annan fråga som vi utreder är hur mycket energi som går åt till julbelysningen och hur vi ska hantera det i jul med tanke på elpriser och eventuell elbrist, säger Annika Malm, tillförordnad förvaltningschef på Teknik.

I dagsläget utreder och förbereder kommunen för olika åtgärder att spara el och energi men vi har ännu inte tagit några beslut. Beslut kommer att komma inom kort.

Energirådgivning till invånare

Vi vet också att dyrare elpriser påverkar invånare och företagare och det är just nu ett ökat tryck av frågor till kommunens energi- och klimatrådgivare samt ekonomiska rådgivare. Energi- och klimatrådgivarna kan till exempel ge tips om hur du kan minska din energianvändning och hur du kan sänka dina energikostnader.

Rådgivning och tips om energi

Ekonomisk rådgivning