Artikeln publicerades 13 oktober 2022

Nya lösningar ger bättre underlag i miljötillsyn

Genom en smart applikation i kommunens webbkarta går nu handläggningen av små avlopp snabbare i Kungsbacka. Stödet som tagits fram underlättar arbetet för miljöinspektörerna att säkrare och enklare få fram rätt information.

Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka utvecklar nya arbetssätt och testar ny teknik i sitt arbete och tar tillvara digitaliseringens möjligheter inom tillsyn och handläggning. I arbetet med att förenkla handläggningen av avlopp var syftet att hitta bättre sätt att både pröva och utföra tillsyn av små avlopp utifrån de risker som finns. Med små avlopp menas avloppsreningsanläggningar som är för ett eller ett fåtal hushåll.

Det går nu enklare att få svar på uppgifter om hälsoskyddsrisker, jordlager och näringsbelastning av kväve och fosfor genom kommunens webbkarta. Stödet blev klart i våras och bygger på uppgifter som är hämtade från 60 databaser. Applikationen innebär att handläggarna inte behöver söka och leta fram information själv, utan det sker med automatik. Det innebär högre rättssäkerhet, mer likabehandling och tidsbesparingar. Det är kommunens GIS-ingenjörer som tagit fram stödet.

– Stödet i kartan är ett bra hjälpmedel för oss, men även för sökande blir det enklare att förstå varför en viss lösning är lämplig på deras fastighet. I möten med invånare brukar vi bland annat visa skyddsnivåerna och verktyget underlättar jättemycket att snabbt få fram riskklass och motiveringen bakom det, säger Mohammed Issa, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka.

Lösningen går att utveckla

Lösningen går att utveckla och integrationerna i kartan kan användas inom andra områden i kommunen. Länsstyrelsen och Hav- och vattenmyndigheten har varit i kontakt med Kungsbacka kommun och är imponerade av arbetet med att hitta bättre sätt att arbeta med tillsyn för små avlopp, och hur man enkelt både kan riskklassa och skapa riskbaserade tillsynsintervaller.

Innovationskraft och förmågan att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa samhällsutmaningar. Som kommun behöver Kungsbacka vara relevant och möta förväntningar från invånare och företagare.

Kontakta gärna

Vill du veta mer om Bygg- och miljöförvaltningens arbete med digitalisering och automatisering kan du ta kontakt med verksamhetschef stab Helena Borgström, helena.borgstrom@kungsbacka.se, 0300 - 83 74 47.

Om du är intresserad av miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbete med små avlopp kan du ta kontakt med verksamhetschef Miljö & Hälsoskydd Tina Carlson, tina.carlson@kungbacka.se, 0300- 83 41 44.