Artikeln publicerades 2 november 2022

Sista chansen att besvara medborgarundersökningen

Är du en av de 1 600 Kungsbackabor som har fått årets Medborgarundersökning? Har du inte svarat ännu? Passa på innan svarstiden går ut.

Sista dag för att skicka in enkäten med post är 31 oktober, sista dag att besvara webbenkäten är vid lunchtid är den 3 november. Här hittar du enkäten på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tar ungefär tio minuter

Medborgarundersökningen skickas till 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka. Enkäten tar cirka tio minuter att besvara och handlar om hur du som invånare tycker det är att bo och leva i Kungsbacka kommun.

Möjlighet att påverka

Du svarar också på frågor om kommunens olika områden såsom exempelvis skola, vård och omsorg. Det finns även andra viktiga områden i enkäten som handlar om exempelvis trygghet. Enkäten genomförs av Statistikmyndigheten, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att veta vad som är bra i Kungsbacka och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Ett viktigt verktyg för att bli bättre

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss som arbetar med att utveckla servicen i Kungsbacka kommun. Vi använder resultatet bland annat till att följa upp hur väl vi når våra mål, ge återkoppling till medarbetare och för att hitta förbättringsområden i verksamheter.

Resultatet från undersökningen kommer under den andra halvan av december månad. Vi kommer sammanställa resultatet och presentera det i januari.

Vill du veta mer?

Kontakta enhetschefen för Verksamhetsstyrning & Statistik/Budgetspecialist Ing-Britt Blomberg, ing-britt.blomberg@kungsbacka.se