Artikeln publicerades 8 november 2022

Årets Lära för livet-pristagare utsedda

I år är det ett hundpedagogteam och ett arbetslag på bygg- och anläggningsprogrammet som uppmärksammas för sitt fina arbete.

Gemensamt för de båda pristagarna är deras fokus på elevers olika förutsättningar och behov och att skapa lärandemiljöer som bidrar till motivation och måluppfyllelse.

Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 november och förutom varma applåder fick pristagarna blommor och diplom. De får också 10 000 kronor var att använda i sina respektive verksamheter.

Pedagoghundar som stödjer elevers lärande

Nämnden för Förskola & Grundskola valde i år Hundpedagogteamet i Onsala som mottagare av priset. I teamet ingår Marion Landberg med hunden Saga och Marie Lundberg med hundarna Kajsa och Märta. Teamet prisas för sitt arbete eftersom de

bidrar till ökad måluppfyllelse och välmående för elever med olika svårigheter. Elevens lärande i samarbete med hunden innebär motivation och ökad närvaro i en lärmiljö som är anpassad utifrån den enskilda individens behov. Pedagoghunden skapar trygghet och inspirerar till fokuserat arbete, den ger eleven viktig bekräftelse och dömer aldrig eleven utifrån hens svårigheter.

All verksamhet med pedagoghunden är noga planerad och avvägt med utgångspunkt från läroplanens mål och elevens individuella utveckling. Vissa elever jobbar med läsning, en del med matte, en del med svenska språket. Arbetet utgår från elevens behov där hunden får en roll i undervisningen. Insatsen kan vara en del i ett åtgärdsprogram för elever med svårigheter som påverkar skolgången.

Hundpedagogteamet i Onsala arbetar med elever som går på Fjordskolan, Iseråsskolan och Presseskolan.

Arbete för ökad trygghet, trivsel och studiero

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad uppmärksammar arbetslaget för Bygg- och anläggningsprogrammet på Aranäsgymnasiet.

En grupp människor i lokal där man bygger

Bygg- och anläggningsprogrammet får pris för sitt arbete med att under de senaste åren

förbättrat trygghet, studiero och trivseln för sina elever. Arbetslaget ägnar mycket tid åt att lära känna alla sina elever och har en hög vuxennärvaro vid studie- och
uppehållsytor. Det finns elever på programmet som behöver särskilda anpassningar. Lärarna har både kunskap och utbildning för att möta deras behov i undervisningen.

Arbetslaget uppmärksammas också för att de förbereder sina elever inför arbetslivet genoma att de varje år arrangerar en jämställdhetsdag där de bjuder in hantverkare, både kvinnliga och manliga, för att berätta om byggbranschens olika sidor. Programmet arbetar också löpande med värdegrundsfrågor för att byggeleverna ska få en ökad kunskap och
förståelse för detta.

Bilden visar 8 av arbetslagets 9 medlemmar, från vänster:

Phillip Goodwin, Stefan Sandberg, Tim Tabueau Harrisson, Mikael Blomgren, Richard Pehrsson, Fredrika Andersson, Per Wahlström och Kjell Andersson. Jacob Rehnman saknades vid fotograferingen.

Pris för en ännu bättre utbildning

Genom Lära för livet-priset vill politikerna i Kungsbacka kommuns utbildningsförvaltningar lyfta medarbetare och sprida goda exempel på arbetssätt som bidrar till ännu bättre utbildning för barn och elever i Kungsbacka. Årets pristagare uppfyller väl syftet!

Lära för livet-priset