Artikeln publicerades 14 december 2022

Vi höjer säkerheten med Säker start av BankID

Kommunen har under 2022 genomfört en upphandling av ny identitetslösning för BankID. I samband med bytet av leverantör lanserar vi även några nyheter. Vi går i produktion med den nya lösningen inom kort.

Säker start blir tvingande från 1 maj 2024 för myndigheter, företag och organisationer som använder BankID i sina e-tjänster. I samband med byte av leverantör för BankID väljer kommunen att redan nu införa säker start för att höja säkerheten. Det kommer allt fler och mer avancerade säkerhetshot på den digitala arenan. Säker start verifierar att det är samma person som använder e-tjänsten och identifierar sig med BankID. På så sätt försvåras telefonbedrägerier.

Implementationen av Säker start syftar till att skydda både användare och e-tjänster genom funktioner som rörlig QR-kod och autostart.

QR-kod för BankID på annan enhet

Rörlig QR-kod används när användaren besöker kommunens tjänster på en dator men gör identifieringen med Mobilt BankID. QR-koden kopplar ihop användaren på enheten med tjänsten och därmed behöver användaren inte längre skriva in sitt personnummer. Kommunen har tidigare erbjudit inloggning både med hjälp av QR-kod och att skriva in sitt personnummer. Vi lanserar nu enbart möjligheten att logga in med rörlig QR-kod.

Så fungerar QR-kod

  1. Användaren väljer BankID i e-tjänsten
  2. Användaren läser av QR-kod på skärmen med sin BankID-app i sin mobila enhet
  3. Användaren bekräftar i BankID-appen

Autostart på samma enhet

Autostart används när användaren besöker kommunens tjänster på samma enhet som BankID finns, oftast i en mobiltelefon. Från kommunens tjänst direktstartas BankID-appen. Identifieringen av användaren går snabbare samtidigt som vi säkrar att ingen kan stjäla en identifiering eller en underskrift.

Så fungerar autostart

  1. Användaren väljer BankID i e-tjänsten
  2. Användaren trycker på Öppna BankID
  3. BankID-appen öppnas automatiskt
  4. Kunden bekräftar i BankID-appen

Användarvänlig inloggningstjänst

När användaren ska logga in till en av kommunens tjänster är det vanligt att användaren nyttjar kommunens centrala inloggningstjänst där användaren får välja vilken inloggningsmetod de vill använda. Även här lanserar vi en nyhet för smidigare användarupplevelse. Användaren har tidigare fått välja mellan ”BankID på den här enheten” och ”BankID på annan enhet”. Nu finns enbart alternativet “BankID” och användarupplevelsen styrs utifrån vilken enhet du nyttjar vid inloggning.