Artikeln publicerades 19 januari 2023

Nu utökar vi tillgängligheten till Mitt Arkiv

Person skriver på en dator i hemmamiljö.

Mitt Arkiv är ett digitalt arkiv där invånare själva kan söka fram och läsa sina personliga handlingar. En tjänst som tack vare digitalisering förenklar och demokratiserar.

I Mitt Arkiv kan invånarna söka fram och läsa handlingar som rör dem själva och som blivit arkiverade i Kungsbacka kommuns e-arkiv. Invånare kan se sina betyg från Kungsbacka kommun. Nytt är att även anställda inom kommunen enkelt kan se sina anställningsavtal, ansökningshandlingar och uppsägningar från Kungsbacka kommun.

– Det här gör det betydligt enklare för alla att söka fram och läsa sina personliga handlingar som har koppling till kommunen, säger Victoria Pettersson Möller, utvecklare i informationsförvaltning på Kommunstyrelsens förvaltning.

Digitalisering som förenklar och demokratiserar

Mitt Arkiv är en tjänst som hör till kommunens e-arkiv. Detta är en del av kommunens digitaliseringsarbete där Kungsbacka kommun är en av de första kommunerna att erbjuda den här typen av digitalt arkiv för invånare.

– Att göra information tillgänglig på det här sättet är ett exempel på hur vi kan använda oss av digitaliseringen för att underlätta vårt arbete. I dag får kommunen många förfrågningar från invånare om handlingar och med Mitt Arkiv hoppas vi antalet utlämnanden blir färre då invånare själva kan söka fram sina handlingar, säger en av kommunens arkivarier.

Förutom enklare administration är detta även en tjänst i demokratins tecken. Victoria Pettersson Möller påpekar hur viktigt det är att utforma tjänster i demokratisk anda och som ökar service och tillgänglighet för invånaren.

Personlig inloggning

Invånaren loggar enkelt in i Mitt Arkiv med sin e-legitimation och kan endast söka fram sina egna handlingar.