Artikeln publicerades 20 januari 2023

Handläggningstiden för bygglov har minskat markant

Hanna Ståhl

Hanna Ståhl, verksamhetschef för geodata- och bygglovsavdelningen är stolt över arbetet som bygglovsavdelningen lagt ned på att minska handläggningstiderna.

Kungsbacka kommuns service får gott snittbetyg när kommunerna jämför sin service. 2022 sjönk antalet handläggningsdagar för bygglov markant. Bäst betyg får vi i områden som rör barn och unga. Det visar några av siffrorna från Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKIK).

Kommunernas Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 170 kommuner. I KKiK sammanställs cirka 40 nyckeltal för att redovisa kommunens prestationer inom tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

– Den här utvärderingen blir ett viktigt verktyg där vi kontinuerligt kan jämföra viktiga områden mellan kommuner och dra lärdomar av varandra. Det bidrar till att vi kan utveckla kvaliteten i våra tjänster, säger Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll på Kommunstyrelsens förvaltning.

Goda betyg i områden för barn och unga

Precis som tidigare år är det områden som rör barn och unga som Kungsbacka kommun får bäst betyg. Här visar siffrorna att ännu fler går ut med godkända betyg från gymnasiet. I år är det 81.1 procent som studerar på gymnasiet inom kommunala skolor i Kungsbacka kommun som går ut med godkända betyg jämfört med förra året då 79.2 procent gick ut med godkänt. Även elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram i hemkommunen och kommunala skolor har fortsatt resultat i det övre toppskiktet.

Andra områden där vi ligger bra till är exempelvis nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer och hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling.

Bygglov har arbetat hårt

Ett område som kommunen lagt mycket fokus på de senaste åren är handläggningstiderna för bygglov. 2021 var väntetiden för *bygglovsärenden för nybyggnad av ett en-eller tvåbostadshus 112 dagar. 2022 var samma siffra 48 dagar (6.9 veckor). Siffran i Kolada, där KKiK presenteras har eftersläpning med ett år Länk till annan webbplats..

Flera orsaker

Anledningen till att Bygg- & Miljöförvaltningen lyckats minska handläggningstiden beror på flera saker beskriver Hanna Ståhl, verksamhetschef för geodata- och bygglovsavdelningen. Antalet bygglovsärenden har minskat något efter att coronapandemin var som värst. Bygg- & Miljöförvaltningen har även fått en ökad bemanning, automatiserat vissa steg i processen samt skruvat på sitt sätt att arbeta på.

– Tidigare hade vi flera handläggare som kopplades in i samma ärende beroende på vilket stadie ärendet var i, nu är det färre personer som tittar på samma ärende, säger Hanna Ståhl.

Det gör det effektivare än innan.

– Jag är jättestolt över att vi fått ner handläggningstiderna så pass mycket. Det har varit ett kollektivt arbete som vi jobbat med stenhårt de senaste åren, säger Hanna Ståhl.

Minska antal ofullständiga handlingar

Nästa steg för Bygg- & Miljöförvaltningen är att bli ännu tydligare med vilka handlingar ett ärende behöver innehålla för att kunna handläggas. Idag behöver 8 av 10 bygglovsansökningar kompletteras. Antingen saknas någon handling, eller så saknas någon information på en ritning.

– Vi vill göra det så lätt som möjligt att göra rätt från början och har bland annat arbetat mycket med att bli tydligare på vår hemsida kungsbacka.se där vi nu beskriver processen mer utförligt och enklare än innan, men vi behöver fundera ett varv till på hur vi ska nå ut med detta ännu bättre, säger Hanna Ståhl.

Vill du veta mer om hur Kungsbacka arbetar med bygglov?

Kontakta Hanna Ståhl, verksamhetschef för verksamhetschef för geodata- och bygglovsavdelninge
hanna.stahl@kungsbacka.se
0300- 83 44 38

Vill du veta mer om Kommuners kvalitet i korthet och vad det är?

Kontakta Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll på Kommunstyrelsens förvaltning
lotta.graden@kungsbacka.se
0300-83 42 30

*Handläggningstid i dagar (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov.

Siffrorna i KKiK vad gäller handläggningstid för ett- eller tvåbostadshus släpar efter med ett år. Här kan du se aktuella handläggningstider Länk till annan webbplats. på kungsbacka.se.

För alla siffror i senaste KKIK, gå in på kolada och fliken ÖJ & KKIK: Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.