Artikeln publicerades 20 januari 2023

I mars öppnar Björkris vård- och omsorgsboende

Bild på Björkris vård- och omsorgsboende

I mars flyttar boende in i det nybyggda vård- och omsorgsboendet i Björkris. Nu pågår arbete med att inreda lägenheterna och övriga ytor i boendet.

I början av 2021 startade byggnationen av Björkris vård- och omsorgsboende. Boendet har 120 lägenheter som är på cirka 32,5 kvadratmeter och hela byggnaden är på cirka 11 500 kvadratmeter. Varje lägenhet har ett eget badrum, en mindre köksdel och ett sovrum. Till varje avdelning på boendet finns det ett gemensamt kök och allrum. Fyra mindre innegårdar finns tillgängliga utan att behöva lämna vård- och omsorgsboendet. På vintertid är gångstråken på innegårdarna uppvärmda för att minimera risken för halka.

Vi ser fram emot att flytta till Björkris vård- och omsorgsboende under våren. Stort fokus kommer att ligga på att se till att flytten planeras utifrån varje enskilds förutsättningar för en så trygg och säker flytt som möjligt, säger Christian Johansson enhetschef på Signeshus.

Energieffektivt hus

Huset är byggt som passivhus vilket innebär att byggnaden ska vara så energieffektiv som möjligt. Till exempel är solceller och hybridsolfångare installerade på taket. Energin som samlas in används till el och uppvärmning av vattnet. Kommunen hyr boendet av det kommunala bostadsbolaget Eksta.

På Björkris vård- och omsorgsboende ska hemtjänsten och hemsjukvården utgå ifrån för närliggande område.

Inredning pågår

I december 2022 blev boendet färdigt och nu pågår arbetet med att inreda lägenheter och övriga ytor. Hemtjänsten och hemsjukvården flyttar in i sina lokaler i slutet av februari och under mars påbörjas flytten från Signeshus med personal och omsorgstagare.

Det känns väldigt skönt att bygget av vård- och omsorgsboendet är färdigt. Under arbetet har det varit ett bra samarbete mellan alla inblandade parter. Nu pågår det ett stort arbete med att inreda alla ytor i boendet innan vi är helt färdiga. Jag ser fram emot att boende kan börja flytta in i mars, säger Henrik Isaksson, projektledare bygg på förvaltningen för Service.