Artikeln publicerades 30 januari 2023

Gemensamma tillämpningsanvisningar för bemanning och schemaläggning

Bild på personal som tar fram frukost på ett boende.

Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit beslut att förtydliga och införa gemensamma tillämpningsanvisningar för bemanning och schemaläggning. I första hand gäller förändringen för personal på vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten. Förändringen gäller från och med den 1 februari och övergången kommer att ske successivt.

Bakgrund till förändringen

Ett samhälle i förändring handlar om dom utmaningar som förvaltningen för Vård & Omsorg hanterar till följd av att fler i samhället blir äldre. Samtidigt är det brist i hela landet på utbildad personal inom vård och omsorg. Färre ska försörja fler och det kräver att vi inför förändrade arbetssätt. Ett sätt att möta kompetensförsörjningsbristen är att planera våra verksamheter på ett gemensamt sätt utifrån dom behov våra omsorgstagare har. Det innebär bland annat att vi behöver ha en gemensam bemanningsstruktur och gemensamma anvisningar. Beslutet är ett sätt att hantera konsekvenserna av ett samhälle i förändring.

Våra verksamheter ser annorlunda ut idag jämfört med för bara några år sedan och vi kommer att se fler stora förändringar åren framöver. För att möta framtiden och dess utmaningar behöver vi fortsätta arbeta med hur vi organiserar och leder vår förvaltning, säger Arian Faily, förvaltningschef på Vård & Omsorg

I framtiden styr vi våra resurser dit behoven är som störst. Det innebär att medarbetare kan komma att arbeta i olika verksamheter inom Vård & Omsorg för att säkerställa en god grundkvalitet för dom vi är till för.

Vad innebär förändringen?

Kortfattat innebär beslutet att arbetsvillkoren för medarbetare på Vård & Omsorg blir likvärdiga oavsett vilken enhet eller verksamhet man jobbar på. All schemaläggning ska ha sin utgångspunkt och planering utifrån våra omsorgstagares behov av vård och omsorg. De flesta av verksamheter inom förvaltningen arbetar redan efter bestämda schemaperioder men efter den 1 februari ska alla göra det. Förändringen innebär även att vi kan stötta upp och hjälpa varandra över enhetsgränserna för att säkerställa en god grundkvalitet.

Förändringen ska minska beroendet av vikarier vilket dels innebär ökad kontinuitet och trygghet för omsorgstagarna som får träffa erfaren ordinarie personal i stället för vikarier. Förändringen kommer också att leda till att vi kan öka upp grundbemanningen vilket skapar mer arbetsro för ordinarie personal.

Kontakt

Helene Ljungqvist
Verksamhetschef Vård & Omsorg
0300 83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se

Anna-Lena Johnson
HR-och kommunikationschef Vård & Omsorg
0300-83 45 69
anna.lena.johnsson@kungsbacka.se