Artikeln publicerades 7 februari 2023

En god invånardialog med anhöriga och deltagare

Bild på texten Daglig verksamhet

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har brustit i ambitionen att ha en god och öppen invånardialog med anhöriga, brukare och invånare i frågan om det uppsagda avtalet med Signeshus. Avtalet löper ut den 1 mars 2023.

Deltagare inom Daglig verksamhet i Kungsbacka har möjlighet att köpa lunch från Signeshus, men från den 1 mars är det inte längre möjligt eftersom Signeshus stänger.

De berörda har inte haft möjlighet att föra en dialog med oss och ställa viktiga frågor så att övergången från en rutin, i det här fallet att planera för sin lunch, blir så tydlig och begriplig som möjlig, säger Jessica Rönnerfors, verksamhetschef Individ & Familjeomsorg.

Planerar för alternativ och lösningar

Deltagare kan köpa lunch av Signeshus fram till den sista februari. Tiden fram till dess använder vi till att prata och medskapa med deltagare, anhöriga och boenden som har haft den här rutinen kring lunch i syfte att hitta andra sätt att tillhandahålla lunch, som passar så många som möjligt.

Matlagning inom daglig verksamhet

De deltagare som har matlagning som aktivitet inom daglig verksamhet kommer att fortsätta med det, precis som tidigare.

Viktigt med en god invånardialog

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg vill förbättra dialogen med invånare, men i det här fallet har förvaltningen brustit i den ambitionen. De som berörs av att avtalet med Signeshus sägs upp har inte fått rätt information i rätt tid eller möjlighet till dialog, vilket vi beklagar och ser som ett lärande för att undvika liknande situationer framåt.