Projekttävlingen för arenan startar idag

Idag startar projekttävlingen som ska utse arkitekt för Kungsbackas arena. Tävlingen pågår mellan 7 februari och 29 juni 2023.
–Äntligen är tävlingen igång vilket innebär att vi är ännu ett steg vidare i arbetet med arenan, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson.

Projekttävling för Kungsbacka arena är igång.

Under en längre tid har Kungsbacka kommun utrett och planerat för en arena i staden. En hållbar arena som ska stärka Kungsbackas utbud och som ska vara till för alla. Nu är tävlingen som ska utse arkitekt i gång och därmed har arbetet med arenan tagit ett stort och viktigt kliv.

–Vi är mycket glada att tävlingen har startat och ser fram emot kommande steg i arbetet. För oss är det viktigt att arenan är hållbar över tid och att det ska bli en arena som många kan vara stolta över, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson.

En kreativ och välkomnande mötesplats

Arenan ska täcka lokalbehovet för bollsport på elitnivå och större evenemang som exempelvis konserter men ska även vara en plats för näringslivet och för spontana möten. Den ska bidra till att stärka Kungsbacka som en upplevelserik och levande stad där invånare, företagare och besökare trivs.

–Vi har en bred kunskap bland dem som arbetar med planeringen av arenan. Det är viktigt att det blir en hållbar arena som täcker de behov vi har och som är flexibel i sina lösningar. Allt för att anpassa innehåll och utbud till många besökare och på olika sätt. Det ska vara en kreativ och välkomnande plats för alla, säger projektledare Sven-Erik Bergström.

Plats för kreatörer

Parallellt med projekttävlingen pågår arbetet med att hitta hyresgäster som vill vara verksamma i arenan. Hyresgäster som ser möjligheten att bli en del av en kreativ och skapande plats i Kungsbacka och som kan vara med och bidra med något till platsen.

–Det vi söker är aktörer som vill vara en del av Kungsbackas utveckling och av vår nya mötesplats i staden. Näringsliv och kreatörer blir viktiga medspelare i utvecklingen av arenan och Kungsbacka, säger Sven-Erik Bergström.

Så går tävlingen till

En projekttävling innebär att kommunen bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet är att kommunen ska få in förslag på utformning och lösningar med mera som en jury sedan ska ta ställning till. En projekttävling påminner om ett upphandlingsförfarande, men reglerna är betydligt mindre detaljerade.

Tävlingen annonseras och administreras via systemet TendSign.