Artikeln publicerades 28 februari 2023

Att beställa lunch inom daglig verksamhet

Från och med den 1 mars 2023 stänger Signes hus. Det innebär att deltagare inom daglig verksamhet som har beställt sin lunch därifrån inte längre kan göra det.

Ett medskapande möte

Individ & Familjeomsorgs ambition är att ha mer och starkare samverkan med brukarorganisationerna i Kungsbacka. Syftet är att ha möjligheter att utveckla våra verksamheter i takt med samhället i övrigt genom medskapande.

Därför bjöd förvaltningen in till en träff med representanter för Individ & Familjeomsorg, deltagare och brukarorganisationer för att prata om lunchfrågan och att diskutera möjliga alternativ.

Stöttning till deltagare

Efter önskemål har berörda enhetschefer och personal inom bostad med särskild service bestämt att varje deltagare kommer att få stöttning med att laga mat eller handla mat som kan tas med som lunch till den dagliga verksamheten.

Samarbete inom kommunen om lunch

Förvaltningen har också diskuterat lunchfrågan med systerförvaltningen Service som kan erbjuda deltagarna möjlighet att beställa lunch veckovis. En lunch består i det här fallet av en varmrätt med sallad. Det kommer att finnas möjlighet att beställa laktosfri- och/eller glutenfri specialkost.

De enheter som lagar mat på sina dagliga verksamheter som en aktivitet, fortsätter med det som vanligt.