Artikeln publicerades 3 mars 2023

Måndag 6 mars testas 80 nya ljudsändare i Halland

Bor du nära Ringhals? Då ska du lyssna lite extra klockan 15.00 den 6 mars. Då testas nya ljudsändare runt kärnkraftverket. 80 nya ”Hesa Fredrik” kommer då att tuta för första gången på platser som Onsala, Vallda och Fjärås.

Den 1 juli förra året utökades beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk. Det innebär att Länsstyrelsen i Hallands län har förberett olika skyddsåtgärder i ett område som sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

– Sedan tidigare har det funnit ungefär 40 ljudsändare i detta område kring Ringhals. Vi har nu byggt ut utomhusvarningssystemet i Varbergs, Kungsbackas och Marks kommuner för att kunna varna de som bor, verkar och vistas i den utökade beredskapszonen, säger Rikard Svensson, handläggare på Länsstyrelsen i Halland och projektledare för utomhusvarningssystemet.

Samverkan med kommunerna

Totalt har ungefär 80 nya ljudsändare satts upp i tätorter där det bor fler än 200 personer. Tutor har också satts upp vid vissa större arbetsplatser, fritidshusområden, campingplatser, badplatser, idrottsanläggningar, golfbanor och andra platser där många personer tillfälligt samlas.

– Vi har tillsammans med kommunerna pekat ut platserna där de nya ljudsändarna har satts upp och sedan skrivit avtal med fastighetsägarna. I första hand har ljudsändarna monterats på kommunala fastigheter, i andra hand företagsfastigheter och på en del platser även på privatägda fastigheter som ladugårdar, förrådsbyggnader och garage, säger Rikard Svensson.

Premiär för ljudsändarna

Nu är det dags att för första gången testa det utbyggda utomhusvarningssystemet runt Ringhals kärnkraftverk. När signalen Viktigt meddelande till allmänheten, populärt kallat Hesa Fredrik, ljuder i hela Sverige den 6 mars klockan 15.00 går också de 80 nya ljudsändarna i gång.

– På flera platser är det första gången som ljudsändare kommer att höras. Onsalahalvön är en sådan plats, där sitter de dessutom ganska tätt. Ljudsändarna är konstruerade för att höras utomhus och hörs inte alltid om man är inomhus, säger Rikard Svensson.

För frågor kontakta Länsstyrelsen i Halland
E-post: karnenergiberedskap.halland@lansstyrelsen.se
Telefon: Länsstyrelsens växel: 010-224 30 00.