Artikeln publicerades 24 april 2023

Söker invånares synpunkter om staden

Planarkitekt Andrea Ericsson arbetar med den långsiktiga utvecklingen av staden.

Just nu genomför Kungsbacka kommun en digital enkät där invånare, verksamma och besökare kan svara på frågor om stadens utveckling. Vad är viktigt för dig när staden växer?

Vilka platser är viktiga för dig när staden växer och vi blir fler? Och vilka platser kan utvecklas? Det är några av de frågor som finns med i enkäten som finns ute nu om stadens långsiktiga utveckling. Enkäten är en av flera dialoger om stadens utveckling.

–För oss är det viktigt att involvera många i den långsiktiga utvecklingen av staden. Vi har haft dialoger med bland annat näringsliv och föreningar och nu riktar vi oss till invånare och besökare där vi vill veta vilka platser som är betydelsefulla för dem när Kungsbacka växer, säger planarkitekt Andrea Ericsson.

Enkäten startade 19 april och pågår till 10 maj 2023. Enkäten är i form av en kartfunktion där man kan peka ut platser man tycker om och platser man tycker skulle behöva utvecklas. Enkäten består också av en del öppna frågor där man kan skriva sina synpunkter.

–Vi försöker skapa olika tillvägagångssätt och tillfällen för dialog. Nu gör vi en digital enkät och till hösten planerar vi dialogtillfällen där invånare kan vara med på plats och diskutera utvecklingen av staden, säger Andrea Ericsson.

Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad

Undersökningen är en del av arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. Den fördjupade översiktsplanen väntas vara klar under 2026 och innan dess ska ett förslag tas fram för samråd där man öppnar upp för synpunkter på förslaget.

Tyck till om staden

I enkäten kan du vara med och tycka till om platser i staden.

Enkät – Vilka platser är viktiga för dig när Kungsbacka växer? Länk till annan webbplats.