Artikeln publicerades 27 april 2023

Gör affärer med oss!

Person håller upp ett dokument.

Jessica Dosenius, upphandlingschef i Kungsbacka kommun ser fram emot många goda affärer framöver.

Kungsbacka kommun är en stabil kund och god avtalspartner som vill göra affärer som gynnar såväl oss som kommun som företagarna, invånarna och besökarna. Nu kan du som företagare och leverantör se vad vi har för planerade inköpsbehov under 2023 och framåt.

Vi handlar för cirka 3 miljarder kronor av 3 000 leverantörer varje år. Men varför ska man göra affärer med oss? Vi är en stabil kund som inte går i konkurs och vi arbetar långsiktigt. Vi vill göra affärer som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Vi ska använda våra resurser ansvarsfullt och effektivt så att vi får mer välfärd för varje skattekrona. Kungsbackas utvecklingstakt är bland de mest expansiva i Sverige och är den näst största kommunen i Halland och i Göteborgsregionen. Här bor det drygt 85 000 invånare och vi har flera miljoner besökare varje år – människor som tar del av våra verksamheter och som förväntar sig god kvalitet på det vi levererar.

– Vi är en tillväxtkommun med satsningar på innovation och digitalisering, och därför behöver vi kunniga och skickliga leverantörer som kan samarbeta med oss och leverera effektiva lösningar för våra behov och för utmaningarna som vi står inför. Vi hoppas på och ser fram emot många goda affärer framöver, säger Jessica Dosenius, upphandlingschef i Kungsbacka kommun.

Planerade upphandlingar

Vill du göra affärer med oss? Upphandlingsplanen innehåller de upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader som vi planerar att genomföra under kommande år. Vi annonserar alla våra upphandlingar genom systemet Tendsign, där ditt företag behöver ha ett konto för att hämta förfrågningsunderlag och lämna anbud.

Detta är några områden som vi kommer att upphandla under 2023 och framåt:

  • Utbyggnad av VA-anläggning och ledningsomläggningar
  • Byggentreprenader
  • Styrsystem för fastighetsövervakning
  • Datahall
  • Konsulttjänster
  • Fordon

Läs mer om våra upphandlingar och avtal.