Artikeln publicerades 27 april 2023

Miljötillståndet klart för framtidens avloppsrening i Kungsbacka 

Den 26 april 2023 godkände länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Kungsbackas ansökan om tillstånd för utbyggnaden av Hammargårds avloppsreningsverk. Det betyder att kommunen nu kan gå vidare med sina planer. 

- Det känns bra! Detta innebär att vi kan säkerställa att kommande generationer kan bo i Kungsbacka och njuta av ett rent hav också i framtiden. Nu kan vi gå vidare och tillsammans med vår upphandlade partner börja projektera på allvar för utbyggnaden, säger Monica Neptun (L) ordförande i nämnden för Teknik.

Senare i år kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om budgeten för utbyggnaden. En processvalsstudie – som tar fram vilken reningsprocess vi ska använda – kommer att färdigställas efter sommaren. Efter det startar projekteringen av den nya anläggningen. Förhoppningen är att de första arbetena kan komma igång under 2024.

Utbyggnaden av Hammargårds avloppsreningsverk innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Målsättningen är att ligga i internationell framkant när utbyggnaden är klar, preliminärt tidigast 2026. Projektet görs tillsammans med ByggDialog som även de är positiva över beskedet från länsstyrelsen.

- Det är väldigt glädjande att vi nu fått tillståndet att utföra Hammargårds i nära samarbete med Kungsbacka kommun. Vi ser framemot att nu intensifiera projekteringsarbetet för att kunna bygga ett moderniserat och högpresterande verk som kommer att ligga i framkant avseende klimat- och miljöpåverkan, säger Michael Sundhäll VD på ByggDialog.

Kostnaden för det nya avloppsreningsverket beräknas ligga i storleksordningen strax över 1 miljard kronor. Det blir den största enskilda miljöinvesteringen i Kungsbacka kommun på flera decennier.

Ett reningsverk bekostas inte av skattemedel utan finansieras genom vatten- och avloppstaxan.