Artikeln publicerades 3 maj 2023

Karta visar solelproduktion

Funderar du på att installera solceller, då är solkartan ett bra verktyg att börja med. Här kan du på ett enkelt sätt zooma in och klicka på din fastighets tak och se om det lämpar sig för solelproduktion.

Vi har lanserat en karttjänst som är en solkarta. I solkartan finns hus över de västra delarna av kommunen och visar den potentiella solelen som det kan ge om du skaffar solceller. På vår webbsida kan du läsa mer och även få förklarat vad man ser och hur färgerna hjälper dig att utläsa hur solenergin fördelas över taket.

– I solkartan finns data för över 67 procent av Kungsbacka kommuns yta, det motsvarar 60 000 av 65 500 byggnader i kommunen. Solkartan är ett bra stöd för den som funderar på att skaffa solceller på taket. I kartan kan du se solproduktionen om den är strålande, lovande eller tveksam, säger Rolf Wainikka GIS-ingenjör, Kungsbacka kommun.

Om ditt hus inte är med kan det bero på olika saker som att det är byggt senare, att lutningen på taket har gjort att någon data inte går att ta fram eller att ditt taks material har absorberat strålarna istället för att reflektera dem. Direktlänk till solkartan finns bifogad i pressmeddelandet.

Laserscanning av kartdata

Solkartans data är hämtad från den laserscanning som gjordes år 2021 och ger en bild över de västra delarna av Kungsbacka. Solkartan bygger på vissa antaganden och kan skilja sig från den beräknade solelproduktionen som anges i solcellsofferter om du har begärt in en sådan.

Läs mer i vår solkarta!