Artikeln publicerades 8 maj 2023

Kungsbacka ska handlägga serveringstillstånd åt Mölndal

Samverkans avtal

I sommar ska Kungsbacka kommun börja handlägga ärenden som gäller serveringstillstånd och försäljning av tobak för Mölndals stads räkning. En fördel med den nya samverkan är att verksamheten stärks och blir långsiktigt mindre sårbar. Även tillsyn kommer att ingå i Kungsbackas uppdrag.

Varje kommun har ansvar för att handlägga tillstånd och genomföra tillsyn när det gäller servering av alkohol samt försäljning av tobak och tobaksliknande produkter. Måndagen den 8 maj skrev Kungsbacka kommun och Mölndals stad på ett nytt avtal om att samverka på området.

Start den 1 juli

Dialogen har pågått sedan frågan väcktes i höstas och nödvändiga politiska beslut har fattats i båda kommunerna. Det nya avtalet innebär att Kungsbacka från och med den 1 juli börjar handlägga ärenden på nämnda områden åt Mölndals stad.

Det känns jättebra att vi har fått till det här samarbetet. För ungefär ett år sedan fick vi i Mölndal veta att vårt dåvarande upplägg skulle avslutas och därför behövde vi hitta en ny lösning. Vår grannkommun Kungsbacka hade redan en upparbetad organisation för detta och var tidigt positiva till idén, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef i Mölndals stad.

Mindre sårbart och högre kvalitet

Det handlar om en relativt liten verksamhet – men handläggarna behöver ha god kompetens och kunskap.

Vi ser positivt på samverkansavtalet och vi i Kungsbacka kommer nu att utöka vårt team från två till tre handläggare på området. Vi blir mindre sårbara och får ökad samlad kompetens inom tillsynsområdet, säger Marianne Löfgren, enhetschef på Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun.

Utöver minskad sårbarhet förväntas den nya samverkan på sikt leda till stärkt kvalitet, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet. En annan fördel är att kommunerna geografiskt gränsar till varandra; medarbetarna kommer ju ibland att införa tillsyn på plats i Mölndal, på ställen med serveringstillstånd och i butiker som säljer tobak och tobaksliknande produkter.

Kungsbackas utökade ansvar kommer att finansieras genom de avgifter som tas in för handläggning av ansökningar om tillstånd från näringsidkare i Mölndal samt för tillsyn. Avtalet är kostnadsneutralt för båda kommunerna.

Frågor och mer information

Marianne Löfgren, enhetschef Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun
marianne.lofgren@kungsbacka.se
0300-83 46 88

Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun
Katarina.oryd@kungsbacka.se
0300-83 39 93

Helen Smith, förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Mölndals stad
helen.smith@molndal.se
076-698 50 77

Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun och Helen Smith, förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Mölndals stad, har nu ingått en nytt samverkansavtal om serveringstillstånd.

Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun och Helen Smith, förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Mölndals stad, har nu ingått en nytt samverkansavtal om serveringstillstånd.

Samverkans avtal mellan Kungsbacka och Mlndal

Bildtext: På bilden från vänster ser vi politiker och medarbetare från Mölndals stad, Anders Toresson, utvecklingsledare, Bernt A Runberg, ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Helen Smith, förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Mölndals stad. I mitten Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg & Miljö, Niclas Nilsson, ordförande i nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Peter Wesley, vice ordförande och Marianne Löfgren, enhetschef Miljö & Hälsa.