Artikeln publicerades 9 maj 2023

Nytt digitalt verktyg som hjälper dig genom separation

SES, Samarbete efter skilsmässan, är ett digitalt och interaktivt verktyg som ska hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. SES används både inför, under och efter en separation.

Kommunen erbjuder SES

Kungsbacka kommun och förvaltningen Individ & Familjeomsorg erbjuder familjer, par och barn SES som en hjälp att förstå och hantera egna och barns reaktioner kopplat till separation. SES blir ett direkt stöd utan väntetid till samtalsstöd.

Nu inför vi SES som handlar om att förstå och hjälpa sig själv och barnen vid en separation genom ett bättre föräldrasamarbete. Verktyget är tillgängligt utifrån de personliga förutsättningarna eftersom det är digitalt, säger Ann Törnqvist, verksamhetschef Myndighet, stöd och behandling, Individ & Familjeomsorg

Tryggt och säkert

SES är tryggt och säkert eftersom det är anonymt. Det är utvecklat av Köpenhamns universitet och bygger på forskning kring effekten av SES. Resultatet har visat att SES minskar depression, stress och fientlighet.

Vill du använda SES?

För att få tillgång till SES går du till SES hemsida. Har du redan en kod loggar du in och om du inte har en kod kan du beställer en. Du kan också kontakta Familjerätten, för att få hjälp.