Artikeln publicerades 17 maj 2023

I bygglovs förbättrade e-tjänster blir du guidad

Vi kan nu presentera nya e-tjänster inom bygglov som äntligen lanserats på Kungsbacka.se. Bygglovsavdelningen har under våren arbetat med att förbättra sina e-tjänster. Förbättringen innebär att det blir enklare och tydligare att fylla i och bifoga rätt uppgifter till ansökan.

Det finns fler nya e-tjänster, som att söka bygglov, få förhandsbesked och eller söka strandskyddsdispens. Eller om du vill göra en anmälan eller en attefallsåtgärd. De nya e-tjänsterna är tänkt att öka antal ärenden som är kompletta redan när de kommer in till bygglovsavdelningen.

I våra nya e-tjänster blir du som söker guidad om vilka handlingar ansökan ska innehålla. Du ska inte kunna klicka dig vidare utan att bifoga allt som krävs. På det sättet får bygglovsavdelningen in mer kompletta ansökningar och ärendet går snabbare både för den som söker och för oss att handlägga, säger Malin Lundgren, utvecklare på bygglovsavdelningen, Kungsbacka kommun.

Alla e-tjänster i samma plattform

De nya e-tjänsterna har byggts på samma plattform där kommunens övriga e-tjänster finns. Det ger nu bygglovsavdelningen möjligheten att förbättra användarvänligheten för de som söker. På Mina sidor på Kungsbacka.se kan du som söker följa status på ditt ärende. Vi planerar också att bygga vidare och skapa fler kopplingar till Mina sidor. Bland annat kommer det att gå att boka till exempel tekniskt samråd, som är ett möte där man bland annat går igenom inlämnade handlingar.

Kommunens e-tjänster nås via Tjänster - Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.. E-tjänsterna finns också som direktlänkar från våra webbsidor, om du redan är inne på en bygglovssida och söker information.

På sikt kommer det även bli enklare inom kommunen då bygglovsavdelningen även skapar nya interna e-tjänster för de som söker för sin förvaltning. Denna lösning kommer att lanseras senare i vår.

Lätt & Rätt i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun arbetar vi med att utveckla e-tjänster, arbeta med digitalisering och förenkla samt öka tillgängligheten för våra invånare. Förbättringsarbetet går också i linje med det stora utvecklingsarbete inom Lätt & Rätt som Bygg- och miljöförvaltningen arbetat med de senaste åren. Det handlar bland annat om enkel och begriplig kommunikation, samt korta ledtider och snabb handläggning.