Artikeln publicerades 17 maj 2023

Vi hissar regnsbågsflaggan för allas lika värde

Snart vajar regnbågsflaggan utanför Stadshuset och på flera andra håll i Kungsbacka kommun. Anledningen är att vi vill uppmärksamma att West Pride i Göteborg snart sätter i gång.

West Pride-festivalen pågår mellan den 5 juni och 11 juni och är en konst- och kulturfestival som skapar trygga rum för HBTQI-personer* och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation.

I Kungsbacka togs beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott redan 18 april att vi ska flagga utanför Stadshuset mellan 29 maj-5 juni samt 7 juni-11 juni. Flera andra verksamheter som kommunen driver kommer också att hissa den färgglada flaggan.

– Genom att flagga med regnbågsflaggan visar vi att vi står upp för HBTQI-personers rättigheter och att vi är en del av en inkluderande och öppen gemenskap. Vi hoppas att fler och fler människor kommer att uppmärksamma vikten av att kämpa för allas lika rättigheter och att vi tillsammans kan skapa en värld där olikheter firas och respekteras, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetar aktivt med globala målen

I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med Agenda 2030-målen, FN:s globala hållbarhetsmål. De globala hållbarhetsmålen omfattar både sociala, ekologiska och ekonomiska mål.

– Kungsbacka kommun står bakom och arbetar för att nå de globala hållbarhetsmålen och vill bidra till en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering, utifrån alla människors lika värde. Här är två av målen är särskilt knutna till West Prides värderingar. Det femte målet samt mål nummer tio, säger Lisa Andersson.

Det femte målet i Agenda 2030 handlar om jämställdhet och att leva ett liv fritt från våld och diskriminering. Mål nummer tio i Agenda 2030 handlar om minskad ojämlikhet och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av tillexempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

*HBTQI är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.

Ett par exempel på vad Kungsbacka gör utifrån ett HBTQI-perspektiv:

-Kultur & Fritid har en mötesplats för unga HBTQI-personer som heter Neutronen. Kontaktperson: Ulrika Glingborn, ungdomskonsulent på Kultur & Fritid, ulrika.glingborn@kungsbacka.se, tel: 0300- 83 52 82.

- Hösten 2023 hålls kompetenshöjande utbildningar med fokus HBTQI. Utbildningarna riktar sig till alla kommunens medarbetare och handlar om att höja kompetensen vad gäller HBTQI-personer, deras levnadsvillkor och hur vi i Kungsbacka ska skapa ett bemötande som inkluderar alla. Utbildningarna är ett samarbete mellan flera förvaltningar och hålls av RFSL, med medel från Socialstyrelsen. Kontaktperson: Cecilia Ljungkvist-Holm, utvecklare Kultur & Fritid, tel: 0300- 83 49 31.

Kort om West Pride i Göteborg

West Pride är en ideell icke vinst-drivande förening som vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat och motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller uttryck. West Pride Festivalen är ett årligen återkommande evenemang som uppmärksammas bland annat med flaggning av regnbågsflaggan.