Artikeln publicerades 22 maj 2023

Svagare resultat i tuffa ekonomiska tider

Barn leker i en klätterställning.

Årets första uppföljning av Kungsbackas ekonomi visar på en budget i balans för hela kommunen, samtidigt som flera nämnder tror att de kommer att gå med underskott. Det är ett tecken på att vi har tuffare ekonomiska tider.

Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första kommuntotala uppföljning och prognos för året. Prognosen för 2023 är att kommunen kommer att redovisa ett resultat på 200 miljoner kronor, vilket är 68 miljoner kronor högre än budget.

Försvagning av ekonomin

Totalt kommer nämnderna att ha 76 miljoner kronor i negativt resultat, vilket motsvarar 1,4 procent av nämndernas totala budget. Vi har även kraftigt ökade kostnader för pensioner. Samtidigt får vi högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat. Resultatet beror också på intäkter från försäljning av mark och att vi fått ersättningar vid utbyggnad av gator och vägar. Försäljning av mark budgeterar vi inte för eftersom det är osäkert när i tiden de intäkterna kommer. Framflyttade investeringsprojekt gör att det finns pengar över som var tänkt för hyror och avskrivningar.

Vi har fortfarande en ekonomi i balans men att flera nämnder nu räknar med att det blir underskott är ett tecken på att vi är på väg mot ett annat ekonomiskt läge. Försvagningen kommer främst från den höga inflationen, som ger kraftigt ökade kostnader för pensioner, stigande räntor och stora prisökningar för våra verksamheter, säger Christina Hermansson, ekonomichef i Kungsbacka kommun.

Göra saker annorlunda

En stor utmaning är att andelen äldre ökar, samtidigt som färre ska försörja fler. För att vi ska ha en ekonomi i balans behöver vi fortsätta arbetet med att på olika sätt effektivisera verksamheterna. Men framför allt behöver vi som kommun hitta andra sätt att lösa kommunens uppdrag på än vad vi hittills har gjort. Det ska vi göra tillsammans med exempelvis invånare, företag och föreningar.

Kungsbacka har haft en mycket god ekonomi under många år men under förra året kom de negativa ekonomiska förändringarna i omvärlden snabbt och det innebär stora utmaningar inför de kommande åren. Men även om pengar är en utmaning så är den stora utmaningen att det inte finns tillräckligt många att anställa för att lösa vårt uppdrag. Den utmaningen kräver att vi gör saker på ett annorlunda sätt, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Apriluppföljningen beslutas av kommunfullmäktige den 14 juni.