Artikeln publicerades 23 maj 2023

Trenden fortsätter uppåt för Kungsbackas företagsklimat

En man arbetar på ett lager.

Svenskt Näringsliv släpper idag enkätundersökningen över det lokala företagsklimatet 2023. I årets enkät ger svarande företag i Kungsbacka på totalen ett högre betyg.

Varje vår släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den enkätundersökning som går ut till företag i början av våren. Enkäten tillsammans med en rad statistikfaktorer ligger till grund för den rankingplaceringen som presenteras i september. I år får Kungsbacka ett högre betyg.

Det är superroligt att den positiva utvecklingen som vi såg i insiktsmätningen också visar sig i Svenskt Näringslivs undersökning. Vi är inte nöjda men glada att vi går framåt. Det ger en härlig energi in i de insatser för Västsveriges bästa företagsklimat som vi i kommunen jobbar med, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Attityder, service och bemötande tydligt framåt

Kommunpolitikers attityder, tjänstemäns attityder och frågan om service och bemötande i myndighetsutövningen är några av de andra frågorna där Kungsbacka går tydligt framåt jämfört med förra året. Även i frågor kring rimlig handläggningstid och hur lätt det är att komma i kontakt med handläggare är Kungsbackaföretagen mer nöjda med än tidigare.

Det är roligt att Svenskt Näringslivs enkätundersökning visar att företagen är mer nöjda. Även glädjande att se att frågorna som rör service i myndighetsutövning, där vi under året gjort stora insatser, får ett högre betyg precis som i Sveriges kommuner och regioners (SKR) insiktsmätning, säger Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Långsiktigt och på bred front

Kungsbacka kommun fortsätter arbetet med att nå målet om Västsveriges bästa företagsklimat och det innebär stora insatser på många förvaltningar.

Att företagen i Kungsbacka upplever platsen som attraktiv och kommunen som en möjliggörare är avgörande för att behålla och locka nya företag till Kungsbacka. Därför är det viktigt att både politiker och tjänstepersoner har en bra dialog och en hög servicenivå gentemot näringslivet, säger Lisa Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Insatser för Västsveriges bästa företagsklimat fortsätter. Vi vill att det ska bli ännu enklare att starta, driva och utveckla företag i Kungsbacka.

  • Lätt & Rätt - det ska vara lätt att göra rätt när företag har kontakt med kommunen.
  • Etablering- och investeringsfrågor - underlätta för företag att expandera och locka nya.
  • Underlätta företagens kompetensförsörjning.

Lättare att göra affärer med kommunen- vi vill ha ännu fler leverantörer som ser Kungsbacka kommun som en attraktiv affärspartner.