Artikeln publicerades 24 maj 2023

Årets blomstertema är Havet, staden och skogen

En lastbil som precis lastat av stenar och en miniatyrbro i rondellen

Rondellen vid OKQ8 där temat är Kungsbackaån.

Nu närmar sig sommaren och snart går det att se årets sommarblommor runt om i stadens planteringar och rondeller. I år är temat ”Havet, staden och skogen”, ett tema där vi vill lyfta alla otroliga platser vi har här i Kungsbacka kommun.

Exempelvis är rondellen vid Britta-Lena inspirerad av Lygnern och den natur som ligger runt omkring och i rondellen vid Kolla kommer du att kunna se en fyr som inspirerats av fyren på Nidingen.

Tanken med årets tema är att visa upp de tillgångar som finns här i Kungsbacka. Här har vi nära till både söta och salta bad, en rik natur och en spännande stad, säger Linda Blom, arbetsledare.

Förra året var temat ”Sagornas värld” och året dessförinnan var det ”Mormors trädgård”. I år planterar vi cirka 10 000 växter i våra planteringar och rondeller. Många av blommorna köps in för säsongen, men vi har även flera blommor som vi återplanterar. VI kommer exempelvis återplantera alunrot, murgröna och även cannor som vi haft i våra rabatter i över 15 år.

I rondellen i Kolla kommer vi att återanvända de växter som varit skog till förra årets troll. Nu ska de få representera skogen i ena halvan av rondellen, medan den andra halvan byts ut för att återspegla havet

Blommornas vikt i staden

Förutom att planteringarna är vackra att se på, bidrar stadens planteringar till att både människor och djur ska må bra. Planteringarna bidrar till att skapa trivsel och glädje. Människors upplevelse av det gröna minskar stress och medför att invånare i Kungsbacka får en högre livskvalitet. Staden får en mjukare och grönare stadsmiljö som dämpar ljud, renar luft och tar upp regnvatten och samtidigt får bin och insekter möjlighet till husrum och mat.

- I rondellen vid Cirkel K har vi haft naturen som inspiration och planterat blommorna som en tänkt äng. Med denna rondell vill vi verkligen lyfta ängens vikt för den biologiska mångfalden. Vi hoppas den inspirerar till fler ängsblommor i trädgårdar och planteringar här i Kungsbacka, säger Linda Blom

Satsar på information till invånare

I år har vi även lagt ner lite extra tid på att berätta om våra planteringar. Kommunens kundcenter får ofta in frågor om de olika växterna som finns i planteringarna. Därför har vi skapat nya sidor där invånare kan hitta en växtlista för de olika planteringarna, lite extra tips på skötsel av blommorna och även hur man som invånare kan tänka kring biologisk mångfald.