Artikeln publicerades 24 maj 2023

Registerutdrag införs vid nyanställning av vårdpersonal

Kungsbacka kommun inför nya rutiner vid nyanställning av vårdpersonal. Från och med den 1 juni 2023 ska alla som söker anställning inom förvaltningen Vård & Omsorg, och som i arbetet kommer i kontakt med omsorgstagare, lämna utdrag ur Polisens belastningsregister.

Rutinen gäller vid alla nyanställningar och oavsett anställningsform. Syftet är att bidra till ökat skydd för omsorgstagaren. Sedan tidigare gäller att arbetssökande som i arbetet kommer i kontakt med barn omfattas av Lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Det är viktigt för oss att säkerställa att de personer vi anställer är lämpliga att jobba med våra omsorgstagare, säger Arian Faily, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

Huvudregeln är att anställning inte ska ske om det finns en notering i utdraget. Dock ska en individuell bedömning göras i varje enskilt fall.

För redan anställd personal finns ingen skyldighet att lämna utdrag ur belastningsregistret. Om en medarbetare däremot avslutar sin anställning och sedan återanställs i arbete där hen kommer i kontakt med omsorgstagare ska personen uppvisa ett nytt utdrag, om det har gått mer än 12 månader sedan utdrag lämnades in senast. Rekryterande chef ansvarar för att kontrollera detta.