Artikeln publicerades 26 maj 2023

Cyberattack mot underleverantör låg bakom problem med trygghetslarm

Under ett knappt dygn i slutet av mars låg kommunens system för trygghetslarm inom hemtjänsten nere. Det har nu framkommit att det rörde sig om en cyberattack mot en underleverantör till trygghetslarmen.

Den 23 mars 2023 gick systemet för trygghetslarm inom hemtjänsten ner och larmknappar och larmtelefoner i omsorgstagares hem slutade att fungera. Problemen varade under ett knappt dygn.

Situationen hanterades enligt gällande rutiner. Extrapersonal kallades in för att höra av sig till samtliga omsorgstagare med trygghetslarm, antalet hemtjänstbesök utökades och beredskapen höjdes.

Cyberattack mot underleverantör

Efter händelsen inledde vår leverantör av trygghetslarmen en utredning för att få klarhet i vad som orsakat problemen. Utredningen har nu kommit en bit på vägen, och vi kan därmed konstatera att det rörde sig om en cyberattack mot en underleverantör till vår leverantör. Alla leverantörens kunder drabbades av attacken, inte enbart Kungsbacka kommun.

Vad vi kan se i dagsläget har inga direkta personuppgifter som namn, personnummer eller telefonnummer läckt vid attacken. Däremot har en mindre andel ljudinspelningar läckt, säger Damir Mahmutovic, informationssäkerhetssamordnare på förvaltningen för Vård & Omsorg.

När trygghetslarmet används rings en handläggare hos leverantören upp. Samtalen spelas in och det är en del av de samtalen från det senaste året som har läckt.

Liten risk att uppgifterna kan användas

Leverantören har tagit in ett team av experter som bedömer risken som liten att uppgifterna som har läckt kan användas till något. De har inte heller kunnat se att uppgifterna verkar finnas tillgängliga någonstans efter attacken.

Vi tar självklart händelsen på största allvar. Vi väntar nu in den slutgiltiga utredningen från leverantören och återkommer om det är några förändringar utifrån hur bilden ser ut idag, säger Damir Mahmutovic.

Händelsen har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Så behandlar vi personuppgifter inom Vård & Omsorg