Artikeln publicerades 9 juni 2023

Så här förbereder sig Kungsbacka kommun för en eventuell värmebölja

Väderprognoser inför sommaren varnar för att det kan komma en värmebölja i nivå med den som var sommaren 2018. Kommunens verksamheter förbereder sig för en sommar med hög värme för att kunna skydda särskilt utsatta personer.

Rutiner vid en värmebölja

Verksamheterna inom vård och omsorg, det vill säga förvaltningen för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg förbereder sig inför en eventuell värmebölja med bland annat en gemensam rutin att följa. Rutinen riktar sig till all personal inom vård och omsorg och är framtagen av kommunens medicinska ansvariga sjuksköterska. Rutinen beskriver vilka åtgärder personalen ska vidta för att skydda enskilda och patienter vid en värmebölja samt för att kunna identifiera tidiga varningstecken på bland annat vätskebrist och överhettning.

Varje sommar finns det risk för höga temperaturer och rutinen vi arbetar utifrån uppdateras årligen inför sommarperioden. Rutinen baserar sig på Folkhälsomyndighetens vägledningar och är tänkt som ett stöd till chefer och medarbetare. Våra enhetschefer och medarbetare är rutinerade och har erfarenhet sedan tidigare av värmeböljor. De vet vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga negativa hälsoeffekter, säger Lotta Kjellner, medicinsk ansvarig sjuksköterska, Kungsbacka kommun.

Verksamheterna håller lokalerna så svala som möjligt genom att hålla fönster och dörrar stängda under de varmaste timmarna på dagen, drar för gardiner och persienner för att undvika värmeinstrålning samt att vädra på natten då det är svalare.

Kommunens fastigheter

Under sommaren har kommunen personal på plats som arbetar med att bevaka ventilationen och inomhustemperaturen, men också för att hantera andra eventuella problem kopplat till fastigheterna om det skulle behövas.

Fastighetsavdelningen har kontaktat fastighetsägare som kommunen hyr lokaler av för att de ska vara förberedda på en eventuell långvarig värmebölja. Om det finns ett behov av extra kyla i sommar finns sedan tidigare portabel luftkonditionering till flera av kommunens fastigheter. Vid behov kan det bli aktuellt att köpa fler.

Vi har en löpande dialog med verksamheterna inom vård och omsorg. Vi tittar gemensamt på vilka åtgärder som kan bli aktuella att genomföra om det blir höga temperaturer i lokalerna, säger Daniel Bonnér, enhetschef på Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun följer nationella myndigheters rekommendationer och vi kommer kommunicera till allmänheten vid behov.