Artikeln publicerades 15 juni 2023

Norditek expanderar i Kungsbacka kommun

Johan Gerremo, mark- och exploateringschef i Kungsbacka kommun, Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun, Simon Vedlund, utvecklare näringsliv på Kungsbacka kommun och Daniel Carlberg, vd på Norditek. Foto: Kungsbacka kommun

Kungsbacka fortsätter att locka företag och näst på tur in blir Norditek som finns i både Umeå och i Sisjön. Företaget väljer nu Kungsbacka för att fortsätta utvecklingen.

Norditek utvecklar mobila anläggningar som förbättrar återvinningen av stora materialflöden i samhället som schaktmassor och byggavfall. Nu vill man bygga en unikt test- och kompetenscenter i Kungsbacka för att snabba på utvecklingen av fler lösningar för det cirkulära samhället.

Utveckling och hållbarhet

Norditek är idag verksamt över hela Sverige med över 800 maskiner som återvinner schaktmassor, byggavfall, sand, kompostjord, med mera. Många av maskinerna är egenutvecklade i Umeå där produktionen finns idag. Maskinproduktionen kommer att fortsätta i Umeå medan huvudkontoret som idag finns i Göteborg kommer flytta till Kungsbacka.

Vi är glada att kunna fortsätta vara verksamma i Kungsbacka kommun där vi redan idag har en utrustningslokal och vi hoppas bidra till att sätta kommunen ännu mer på kartan med denna nya och unika anläggning inom återvinning. Vi är övertygade om att detta är ett viktigt steg framåt för alla företag och kommuner som jobbar på att kunna återvinna mer avfall och materialspill. Vi ser att behovet av att kunna testköra material ökar hela tiden och med den här satsningen kommer vi bättre att kunna möta den ökande efterfrågan på nya lösningar inom återvinningsområdet, säger Daniel Carlberg, vd på Norditek AB.

Arbetar aktivt med etableringar

Kungsbacka arbetar aktivt för att det ska finnas mark för näringslivets expansion och utveckling. Det attraktiva läget och den starka entreprenörsandan gör Kungsbacka till en attraktiv plats för nya investeringar.

Vi arbetar aktivt med Duvehed och vi ser ett fortsatt tryck både där och på våra andra verksamhetsområden. Det är företag i Kungsbacka som växer men också företag som vill flytta till vår Kungsbacka. Idag är vi extra glada att välkomna ännu ett företag in på Duvehed. Norditek blir ännu ett exempel på tillverkande företag i Kungsbacka med stort fokus på utveckling och med tydlig inriktning mot hållbarhet, säger näringslivschef Elinor Filipsson.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, Näringslivschef Kungsbacka kommun
elinor.filipsson@kungsbacka.se, 0300-834489

Daniel Carlberg, VD Norditek AB
daniel.carlberg@norditek.se, 0702-190491