Artikeln publicerades 16 juni 2023

Nämnden föreslår avslag på motioner om fältassistenter och intraprenad

Under torsdagens nämndsmöte tog nämnden för Individ & Familjeomsorg beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion från Socialdemokraterna.

Motionen handlar om att utreda återinförande av fältassistenter i kommunen samt beslut om att inte utreda möjligheterna för införande av intraprenadverksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vårdboende, daglig verksamhet samt hemtjänstgrupper.

Ingen forskning som talar för fältassistenter

Det finns ingen forskning som idag stödjer att fältassistenter skapar den nytta som motionen tar upp, eller att fältassistenter direkt skulle kunna motverka eller förebyggas våld och störningar. Socialstyrelsen redovisar också att ingen forskning har kunnat belägga nyttan med fältassistenter.

Socialstyrelsen visar i en utredning som publicerades i början av 2022 att det inte finns en enhetlig syn i Sverige på vad en fältassistent är och vad dennes arbetsuppgifter ska vara, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Pågående förebyggande arbete

Det finns ett antal verksamheter inom kommunen och regionen som arbetar förebyggande och på olika sätt erbjuder stöd till barn och unga.

Några exempel på förebyggande arbete som förekommer är rådgivningstelefon, samverkan mellan förvaltningar inom kommunen som arbetar med och för barn och unga, samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, Kultur & Fritids uppskattade föreläsningsserier riktade till barn och unga samt föräldrar och nattvandrare med frivilligaktörer, säger Tommy Rydfeldt.

Intraprenad i kommunens verksamheter

En Intraprenad är en verksamhet som har större befogenheter att styra över den egna verksamheten och ett större ansvar för resultatet av verksamheten, än den form av drift som kommunen har idag. Verksamhet som sköts i form av en intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare och har ansvar för både drift och pengar för verksamheten.

Under torsdagens nämndsmöte tog nämnden för Individ & Familjeomsorg beslut om att föreslå avslag på en motion från Socialdemokraterna om möjligheten att utreda intraprenad som intern valmöjlighet för verksamheter, till exempel verksamheter inom Individ & familjeomsorg.

Kommunen har precis avvecklat en Intraprenad i Åsa (skola) som gick med underskott, säger Tommy Rydfeldt.

Det finns ingen anledning att kommunen aktivt ska försöka få fler att driva intraprenad. Skulle en personalgrupp komma in med ett förslag ska vi givetvis pröva det, avslutar Tommy Rydfeldt.