Artikeln publicerades 29 juni 2023

Kungsbacka är Sveriges superkommun 2023

Christina Kennedy från Dagens samhälle tillsammans med Lisa Andersson och Malin Aronsson.

Kungsbacka har utsetts till Årets superkommun i storstadskategorin. Priset delades ut torsdagen den 29 juni under Almedalsveckan i Visby.

Det är åttonde gången som tidningen Dagens samhälle utser Årets superkommuner. Kommunerna är nominerade i tre kategorier. Kungsbacka kommun var nominerad i storstadskategorin och slogs om guldet tillsammans med Mölndals stad och Härryda kommun.

På plats för att ta emot priset i Almedalen under torsdagskvällen var Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande, och Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Idag känner vi oss stolta. Att stå på prispallen tillsammans med Mölndals stad och Härryda kommun kändes väldigt hedersamt, att sedan få guldplats gjorde oss väldigt glada i den tuffa konkurrensen, säger Lisa Andersson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun fortsätter:

Att vi vinner detta pris är tack vare alla fantastiska medarbetares strävan och arbete varje dag som ger oss så fina resultat. Det är även ett kvitto på att många invånare trivs i vår kommun, säger Malin Aronsson.

Många vill bo i Kungsbacka

Dagens samhälle skriver så här om Kungsbacka i nomineringen:

Kungsbackas historia startar som dansk gränshandelsplats: Koningsbakkae (valfritt uttal). Som svensk ort förde man länge en helt anonym tillvaro, men från 1970-talet har det blivit bra fart. Och Kungsbackaborna själva gillar Kungsbacka. När kommunen frågade medborgarna om de skulle rekommendera andra att bo där svarade 83 procent ja.

Kommunens vision för 2030 säger: ”Varje människas potential tas tillvara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.” Medborgarundersökningen visar väl att det kan vara mer än tomma ord. Kungsbacka når genomgående goda resultat, men en styrka ligger i klimat- och miljökategorin.

Under förra året byggde kommunen upp ett system för att slippa använda dricksvatten till stadens bevattning av planteringar, träd och grönområden. I stället tar man upp vatten från Kungsbackaån. Att värna dricksvattnet är ett av de globala hållbarhetsmålen och Kungsbacka noterar att det dessutom är bra för grönskan.

Vi fortsätter att växa

Över 800 bostäder påbörjades förra året. En markant ökning och ett tecken på att Kungsbacka kommer fortsätta ta för sig.

Nu ska vi fortsätta jobba för att alla som bor, verkar och vistas i Kungsbacka kommer fortsätta trivas och för att nå vår vision 2023. Den handlar om att varje människas potential tas tillvara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet, säger Lisa Andersson.

Vinnaren baserades på resultat från 144 mått fördelade över 18 kategorier.