Artikeln publicerades 29 juni 2023

Vinnande förslag av Kungsbackas arena

Illustration av tävlingsbidraget Krona

Illustration av tävlingsbidraget Krona

Nu är projekttävlingen för Kungsbackas arena klar och Semrén & Månsson arkitekter AB tillsammans med Hille Melbye Arkitekter har vunnit med sitt bidrag ”Krona”.
–Det känns mycket bra med den här utformningen av arenan och nu ser vi fram emot att ha den på plats i Kungsbacka, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson.

Fyra arkitektkontor har tävlat om att få vara med och gestalta Kungsbackas arena. En jury bestående av politiker, tjänstepersoner samt externa arkitekter har arbetat med att gå igenom de tävlande bidragen utifrån en strukturerad bedömningsmall. Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande för juryn är nöjd över resultatet.

–Det har varit fyra mycket bra förslag och det gläder oss att det finns en vilja att vara med och bidra till Kungsbackas utveckling genom arenan. Vi har landat i att bidraget från Semrén & Månsson och Hille Melbye Arkitekter var det som bäst levde upp till de behov och kravställningar vi har så som exempelvis ekonomi, flexibla lösningar och hållbarhet, säger Lisa Andersson.

Semrén & Månsson är stolta över vinsten och ser fram emot att vara med och skapa en ny plats i Kungsbacka för både stora event, daglig aktivitet och spontana möten.

–Vi är glada och stolta över vinsten i tävlingen om ny arena i Kungsbacka. Det är ett privilegium för och en stor ära att få forma de rum för evenemang, idrott och kultur som kommer att ge stora upplevelser för publiken, i såväl vardag som i fest, säger arkitekt Mattias Lind.

Fyra värdiga bidrag

Samtliga bidrag har varit anonyma under arbetet vilket innebär att ingen i juryn har vetat vilka fyra kontor som stod bakom de tävlande bidragen. Utöver Semrén & Månsson arkitekter AB och Hille Melbye Arkitekter har även White arkitekter Aktiebolag, 3XN och Tengbomgruppen AB varit med och tävlat. De fyra olika förslagen går att ta del av på webbsidan om projekttävlingen.

En utformning som stärker platsen

Det vinnande förslaget har enkelt utformad fasad av mestadels trä och glas som ska passa in bland befintliga byggnader i området och knyta an till platsen. Insidan består av flexibla lösningar av lokalerna för såväl vardag som större evenemang. Taket kläs med stora ytor solpanel men det finns även plats för delar med terrasser och växtlighet. Arenatorget framför arenan blir som en samlande mittpunkt som kan användas på ett varierat sätt vid olika tillfällen.

–I skissarbetet har vi utvecklat en kompakt anläggning, med flera möjligheter för samutnyttjande och synergier mellan projektets huvudfunktioner. Den komplexa logistiken i och omkring arenan är effektiv, och anläggningen fungerar både till vardags och till fest. Sist men inte minst är det viktigaste för en area – att den fungerar bra för alla, säger Mattias Lind, arkitekt på Semrén & Månsson.

Samhällsbyggnadschef Lovisa Eld ser positivt på det vinnande förslaget av arenan.

–Den här utformningen känns helt rätt för det syfte som vi har med arenan för Kungsbacka. Vi vill skapa en dynamisk och kreativ plats som kompletterar och stärker det som redan finns i området. Arenan ska bidra till att stärka Kungsbacka som en upplevelserik och levande stad där invånare, företagare och besökare trivs, säger samhällsbyggnadschef Lovisa Eld.

Arbetet framåt

Nu när projekttävlingen är klar inleder Kungsbacka kommun ett samarbete med den vinnande arkitekten. Det arbetet innebär att vi tillsammans med arkitekten och en byggentreprenör påbörjar bearbetning av tävlingsförslaget och projekteringen av arenan. Det vinnande förslaget ska bearbetas vidare inför bygglov. Projekteringen ska leda fram till konkreta bygghandlingar som bland annat innebär att arenabygget kan genomföras inom avsatt budget.

Arbetet med detaljplanen är påbörjat och förväntas vara klart hösten 2024.

Illustrationer

Illustration av tävlingsbidraget Krona, vy mot fotbollsarenan

Illustration av tävlingsbidraget Krona, vy mot fotbollsarenan

Illustration av tävlingsbidraget Krona, vy mot arenahallen

Illustration av tävlingsbidraget Krona, vy mot arenahallen

Kontakta gärna

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande
lisa.andersson@kungsbacka.se, 0300-83 42 74

Lovisa Eld, samhällsbyggnadschef
lovisa.eld@kungsbacka.se, 0300-83 77 83

Sven-Erik Bergström, projektledare
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se, 0300-83 40 58

Mattias Lind, arkitekt på Semrén & Månsson arkitekter AB
mattias.lind@semren-mansson.se, 0703-42 45 02

Ingvil Arntzen, arkitekt på Hille Melby Arkitekter AS
ingvil.arntzen@hmark.no, +47 95 42 92 20