Artikeln publicerades 5 juli 2023

Resultatet från vårens strandskyddstillsyn

Mellan den 8-17 maj kontrollerade Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka strandskyddet längs med havskusten mellan Näsbokrok och Tjolöholm, Åsa. Syftet var att kontrollera om något kunde bryta mot strandskyddet. Vi har upptäckt en del avvikelser.

Vi har upptäckt fler avvikelser under årets tillsyn jämfört med föregående år. Det har varit ett samarbete där medarbetare från bygglov varit med under årets tillsyn. Nu jobbar vi med bedömningar och kommunicerar med berörda fastighetsägare kring de upptäckta överträdelserna för att utreda dessa vidare, säger Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Kungsbacka kommun.

Under tillsynen har vi tittat på om reglerna kring strandskydd följs, det vill säga att tillgängligheten till strandzonen inte begränsas eller försvåras och att växt- och djurliv inte påverkas. Sådana åtgärder kan exempelvis vara om det byggts staket.

Avvikelser som upptäcktes i maj

Det har upptäckts en del avvikelser och vi håller på att gå igenom dessa. Bland avvikelserna finns:

  • växtlighet som avverkats
  • tomtplatser som utvidgats
  • skyltar med avhållande
  • staket eller inhägnader som satts upp
  • belysning som satts upp
  • nedskräpning
  • övergivna båtar

Generellt råder strandskydd vid havet, vattensamlingar, sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att djur- och växtlivet ska bevaras. Den värdefulla natur som finns i strandområden är viktig för den biologiska mångfalden.

Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle och inte från årets tillsyn i Åsa.