Artikeln publicerades 18 augusti 2023

Kungsbacka kommun följer säkerhetsläget

Bild på Stadshuset i Kungsbacka

Under torsdagen höjde säkerhetspolisen i Sverige sin varning för terrorhot, från nivå 3 till nivå 4. Kungsbacka kommun följer utvecklingen och samverkar med bland annat polisen kring det försämrade säkerhetsläget.

Torsdagen den 17 augusti tog säkerhetspolisen beslut om att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge för attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid. Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse.

Följer myndigheternas rekommendationer

Hotbilden mot Sverige har successivt ändrats och polisen har under lång tid arbetat med att höja sin förmåga mot terrorism. Höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Vi är följer utvecklingen noga och samverkar lokalt och regionalt med andra berörda myndigheter som till exempel polisen. Vi följer myndigheternas rekommendationer och det är också något som vi uppmanar våra invånare att göra, säger Jesper Edlind, tillförordnad säkerhets- och beredskapschef i Kungsbacka kommun.

Lokala evenemang

Eftersom hotbilden mot Sverige har varit förhöjd under en längre tid har både polisen och kommunen sedan tidigare planerat för en höjd säkerhet vid exempelvis lokala evenemang. Polisen har ett intensifierat samarbete med arrangörer och andra aktörer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Man ska leva som man har gjort tidigare och göra de saker i vardagen som man brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Om man ser eller hör något som faller utanför det normala eller reagerar på något så ska man kontakta polisen, säger Krister Adolfsson, lokalpolisområdeschef i Kungsbacka kommun.

Kontakta gärna

Jesper Edlind, tillförordnad säkerhets- och beredskapschef i Kungsbacka kommun.
0300- 83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se