Artikeln publicerades 31 augusti 2023

Satsning i Halland för att bryta våld i nära relationer

Nu finns en ny stödverksamhet i Halland som ska ge stöd till personer som behöver hjälp med att sluta med ett aggressivt beteende.

Gemensamt i Halland erbjuder kommunerna nu trygga respektfulla gruppsamtal för alla som har ett aggressivt beteende. Det här är en viktig satsning i Halland för att kunna ge ett heltäckande stöd för att motverka våld i nära relationer, säger Jenny Knutsson, enhetschef Individ & Familjeomsorg.

GCH är en ny stödverksamhet

GCH – Gruppcentrum Halland är en ny kommunal länsövergripande stödverksamhet som drivs i projektform. Projektet pågår i två år och därefter kommer det att utvärderas.

Det finns ett behov av att nå den som har ett aggressivt beteende eftersom det är där vi kan förebygga våld i nära relationer. Den nya gruppverksamheten är ett viktigt nytt steg för kommunerna i Halland, säger Ivan Stipic, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg

Fakta om Gruppcentrum i Halland

Till Gruppcentrum Halland kan man ringa anonymt och få hjälp och stöd för att sluta med ett aggressivt beteende.

Gruppcentrum Halland (GCH)
Telefon: 073-302 07 90

Telefontid tisdagar och onsdagar klockan 9-12. Övrig tid finns telefonsvarare. Tidsbokning sker över telefon. Allt stöd är kostnadsfritt och frivilligt. Gruppcentrum Halland har tystnadsplikt, anmälningsplikt och för inga journaler.

Du kan också delta i gruppverksamheten som en del av din behandling. Då blir du tilldelad en plats av socialtjänsten i din kommun

Vill du veta mer?