Artikeln publicerades 27 september 2023

I höst genomförs ungdomsundersökningen LUPP

Unga personer på en trappa

För oss i Kungsbacka kommun är ungdomars åsikter, erfarenheter och tankar om framtiden viktiga. Under hösten genomförs ungdomsundersökningen LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Då får elever som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Elever som bor i Kungsbacka men går i gymnasiet i en annan kommun får undersökningen på posten eller kan genomföra den i skolan beroende på vilken skola de går på.

Svaren från undersökningen fungerar som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker. Resultaten hjälper oss att prioritera vad vi bör fokusera på i vårt arbete för och med ungdomar i kommunen.

Fakta om LUPP 2023