Dödsboanmälan

Om en person som avlidit saknar egendom behöver man inte göra bouppteckning. Detsamma gäller om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnaderna.

Då görs istället en dödsboanmälan till Skatteverket. En handläggare gör ett hembesök och en redovisning av dödsboets ekonomiska ställning.