Det här kan du som vuxen göra för att ditt barn eller ett barn i din närhet ska undvika narkotika.

Utöver internationella överenskommelser om vad som ska klassas som narkotika bestämmer Sveriges regering vad som är olagliga droger. Ett ämnes kemiska sammansättning avgör om det ska klassas som narkotika. När nya preparat dyker upp (med en annan kemisk sammansättning), klassas de inte automatiskt som narkotika även om de är farliga preparat. Att få preparat narkotikaklassade kan ta tid. Tillgängliga preparat kan alltså vara farliga trots att de inte blivit narkotikaklassade än.

Olika grupper av narkotika

Ofta delar man in narkotika i följande grupper:

 • Cannabis (till exempel hasch, marijuana)
 • Centralstimulerande (till exempel amfetamin, kokain, khat)
 • Opioider (till exempel heroin, morfin, kodein, tramadol, fentanyl)
 • Hallucinogener (till exempel LSD, psilocybin)
 • Narkotikaklassade läkemedel (Får användas enligt läkarrecept, i rätt mängd och av den person som har fått receptet av en läkare - annars är det juridiskt att betrakta som narkotikaanvändning.)

De vanligaste drogerna (Beroendecentrum). Länk till annan webbplats.

Cannabis – kunskap och myter

Cannabis är den mest använda narkotikan och kommer från växter som innehåller det rusgivande ämnet tetrahydrocannabinol (THC). Cannabis är ett samlingsnamn för bland annat hasch, hascholja och marijuana.

Attityden till cannabis har förändrats under de senaste åren och idag anser färre unga att det är farligt att använda drogen. Långt ifrån alla ungdomar röker cannabis, men den användning som förekommer är något vi inte får acceptera. Vi behöver hjälpas åt att bekämpa myter och öka kunskapen om cannabis.

Film om hälsomässiga och sociala effekter av cannabis (Länsstyrelsen, Youtube) Länk till annan webbplats.

Cannabis har stor inverkan på hjärnan. Hos en ung person är inte hjärnan färdigutvecklad och därför är den också mer känslig och risken för skador är hög. Att använda cannabis kan ge ångest, försämra motoriken och ge vanföreställningar. Det kan leda till problem med minnet, svårt att koncentrera sig och lära sig nya saker, eller bli deprimerad. Utöver dessa psykiska risker finns även risk för rökrelaterade sjukdomar som cancer och en stor risk för sociala skador som problem med relationer till vänner och familj.

I boken 8 myter om cannabis (pelleolsson.se) Länk till annan webbplats. har narkotikaföreläsaren Pelle Olsson samlat de åtta vanligaste myterna om cannabis och hur du kan svara på dem.

Argument för att röka cannabis och för att inte göra det (Amelie - Utbildning i narkotikafrågor) Länk till annan webbplats.

Polisens föräldraskola

Polisen har tagit fram en Föräldraskola för att göra föräldrar och andra vuxna mer medvetna om olika preparat, hur lättillgänglig narkotika är och kunna upptäcka signaler av narkotikaanvändning hos unga i tid. På sidan finns mer information för dig som förälder och affischer med exempel på ord och uttryck kopplat till droger.

Narkotikabrott och information om Föräldraskolan (Polisen) Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om cannabis

Hur ställer jag frågan om mitt barn röker cannabis?
Det viktiga är inte hur du ställer frågan utan att du vågar ställa den. Att våga prata om droger är ett mycket effektivt skydd mot narkotikamissbruk. Visa att du är orolig och bryr dig. Om ditt barn är nyfiken på droger, försök ta reda på anledningen till varför hen är nyfiken. Sök tillsammans upp fakta om ni behöver.

Vilka är de vanligaste tecknen på att mitt barn är påverkat?
Röda och glansiga ögon, upprymdhet, muntorrhet, lätt eller svår förvirring. Ökat sötsug.

Vilka tecken finns på ett långvarigt cannabismissbruk?
När en person är beroende av cannabis eller en annan drog uppstår ihållande förändringar över tid i personligheten. Personen kan sluta bry sig om sådant som tidigare var roligt och viktigt. Personen kan upplevas som tillbakadragen, hemlighetsfull och deprimerad. Tecken kan se olika ut för olika personer.

Hur länge finns cannabis kvar i kroppen?
När en person använder cannabis regelbundet syns det i urinprov flera veckor efter sista gången det har använts. Används det inte regelbundet kan det försvinna på ett par dagar. Det är den aktiva ingrediensen THC som är fettlöslig som lagras i fettvävnader i till exempel hjärnan och i kroppens inälvor vilket gör att det stannar kvar länge i kroppen. Det innebär att en person som röker cannabis flera gånger i veckan eller dagligen kan gå med påverkade hjärnfunktioner och förändrat mående mer eller mindre hela tiden.

Kan cannabisrökning verkligen påverka minnet så att det skadar mitt barns betyg?
Forskning visar att cannabis påverkar en persons minne och förmåga att lära sig under minst 1–2 dagar efter att en hen har rökt. Till exempel kan cannabis göra människor glömska, förkorta uppmärksamhetsförmågan, försämra kommunikationsförmåga eller göra dem sämre på att lösa problem.

Är cannabis beroendeframkallande?
Bland de som börjar röka cannabis under tonåren är risken en på sex att bli beroende. Då utvecklas en tolerans för drogen så att personen måste öka dosen för att få samma effekt. Det betyder också att personen kan känna sig tvingad att ta drogen trots att hen ser vilka skador den ger i livet och får abstinens om hen försöker sluta.

Vilka abstinenssymtom är vanliga om man slutar röka?
Retlighet, sömnlöshet, ångest, mardrömmar, vrede, känslomässig instabilitet, huvudvärk, depression och minskad aptit.

Lustgas

Inom vården sker användning av lustgas på ett kontrollerat och säkert sätt. Men användningen av lustgas för berusning har ökat kraftigt under de senaste åren, främst bland barn och unga vuxna.

Lustgas är inte narkotikaklassat och därmed inte heller olagligt. En ny lag om lustgas föreslås träda i kraft 2026 för att skydda barn och unga.

När du andas in lustgas får du ett kort men intensivt rus som varar i cirka 1–2 minuter, men du kan även få allvarliga symtom. Vid upprepad användning är risken stor att du får skador på nerver och hjärnan. Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan ta utan att det är farligt.

Informationsbroschyr om lustgas till föräldrar Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om vilka risker som finns med lustgas och se en film Länk till annan webbplats.

Narkotikaklassade läkemedel och läkemedelsberoende

I Sverige uppskattas ungefär 65 000 personer ha ett läkemedelsberoende. Många har från början fått läkemedlet på recept av sin läkare för behandling, men det finns också illegal försäljning av narkotikaklassade läkemedel som säljs utanför vården som är extra riskfylld.

Vem som helst kan utveckla ett läkemedelsberoende.

Exempel på läkemedel som klassas som beroendeframkallande

 • Lugnande medel som innehåller bensodiazepiner (till exempel Stesolid, Oxascand, Xanor) och sömnmedel (till exempel Imovane, Zolpidem och Zopiklon)
 • Smärtstillande medel som innehåller opiater (exempelvis morfin, Oxycontin, Tramadol)
 • Hostmedicin som innehåller etylmorfin eller efedrin

Några tecken att vara uppmärksam på

 • Du behöver ta medicinen längre tid än vad läkaren har sagt.
 • Känner att du behöver mer än den rekommenderade dosen.
 • Använder medicinen av andra anledningar än de den har ordinerats för.
 • Har försökt att sluta eller kontrollera ditt intag utan att lyckas.

Hur får du hjälp?

Om du märker av att du har svårt att kontrollera din användning av ett läkemedel bör du ta kontakt med din vårdcentral och läkare för att berätta om din upplevelse.

I Halland kan du få stöd av TILMA som är en öppenvårdsmottagning som behandlar läkemedelsberoende. Till TILMA är alla i Halland välkomna och mottagningarna finns i Halmstad Länk till annan webbplats. och i Varberg Länk till annan webbplats.. Du kan be din läkare skriva en remiss till TILMA eller skriva en egenremiss via 1177.se

Det finns också samtalsstöd i kommunen för vuxna och ungdomar med beroende samt anhöriga: Missbruk och beroende | Kungsbacka kommun