Frågor och svar om familjehem

Här får du svar de på de vanligaste frågorna om familjehem. Du kan också kontakta familjehemsenheten genom Kungsbacka direkt.

Vem kan bli familjehem?

Vi söker vuxna som har engagemang och tid att ta emot barn och ungdomar som är i behov av stabila och trygga relationer.

Barn och ungdomar är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid, eller vara hemarbetande. När vi letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov.

Om ni har egna barn är det också viktigt att de är nyfikna på barnet som flyttar in i familjen. Att bli familjehem engagerar alla i familjen.

Hur blir man familjehem?

Uppdraget att vara familjehem bygger på ett nära samarbete med familjehemsenheten. Vi har regelbunden kontakt med möten och telefonsamtal.

För att ge familjehemmen de bästa förutsättningar att klara sitt uppdrag får ni gå grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Alla familjehem får regelbunden handledning och stöd av en familjehemssekreterare. Familjehemsföräldrar har möjlighet att delta i fortbildningar och temadagar.

Vad får jag för ersättning?

Kungsbacka kommun följer de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger för ersättningar till familjehem. Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvodet är en ersättning för ert uppdrag och omkostnadsersättningen ska täcka de kostnader ni har för barnet, till exempel för mat, kläder och resor.

Vad är det för skillnad mellan familjehem och jourhem?

Ett jourhem är en familj som tar emot barn och ungdomar med kort varsel. Barnen stannar en kortare period under tiden som socialsekreteraren utreder vad barnet och föräldrarna behöver.

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar under en längre tid.

Vet man hur länge barnet ska bo i familjehemmet?

Vi strävar efter att barnet kan flytta hem till sina föräldrar. Det är sällan som man från början vet hur länge ett barn kommer att bo i ett familjehem.

Ibland stannar barnet i familjehemmet under hela sin uppväxt.

Hur ofta ska barnet träffa sina föräldrar?

Det är viktigt att barnet har kontakt med sina föräldrar och övrigt nätverk. Vi bedömer hur umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Familjehemmet har en viktig roll i att stötta barnet i umgänget med sina föräldrar och nätverk.

Behöver barnet eget rum?

Ja, barnet behöver ett eget rum.

Måste någon av familjehemsföräldrarna vara hemma?

Det beror på vilket stöd barnet behöver. Om det är ett spädbarn och vid en inskolning av barnet är det vanligt att en familjehemsförälder behöver vara hemma. Ibland behöver en familjehemsförälder också vara hemma under en tidsbegränsad period vid en pågående placering av ett barn.

Öppettider Familjehemsenheten

  • Måndag 8–18
  • Tisdag–torsdag 8–17
  • Fredag 8–15

Besöksadress Familjehemsenheten

Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka