Hallå förälder! - nyhetsbrev

Detta är nyhetsbrevet Hallå förälder! – för dig som är vårdnadshavare eller annan betydelsefull vuxen. Du läser nyhetsbrevet direkt på den här sidan.

Detta är nyhetsbrevet för januari 2022! Vi publicerar nyhetsbrevet tre gånger varje år. I det får du information, tips på kurser och föreläsningar och råd om vem du kan kontakta för att få hjälp. Avsändare för brevet är Kungsbacka kommun tillsammans med Polisen i Kungsbacka.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller synpunkter!

Föräldraskapsstöd

Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. Vi erbjuder föräldraskapsstöd för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga.

Föräldrar emellan – konsten att vara förälder

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna kunskap, inspiration och motivation. Föreläsningarna är gratis och för föräldrar med barn i alla åldrar.

Föräldrakurser

Vi erbjuder kostnadsfria kurser för föräldraskapsstöd utifrån COPE-metoden. De ger verktyg för att förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt och att stärka ditt föräldraskap.

Tips på serie

Serien Dolt under ytan på UR Play Länk till annan webbplats. handlar om att vara förälder till en tonåring som mår dåligt.

Har du frågor om föräldraskapsstöd?

Kontakta gärna:
Anette Svensson, samordnare för föräldraskapsstöd
Mejl: anette.svensson@kungsbacka.se

Våld i ungas relationer

Mellan 1 februari och 31 mars pågår kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förebygga våld i ungas parrelationer genom att öppna upp för en dialog om vad som egentligen är en schysst relation. I en rapport från Brottsförebyggande rådet uppger 23 procent av tjejerna (i åldern 16–24 år) att de någon gång har utsatts för våld, jämfört med 14 procent av killarna i samma ålder.

svartsjukaarinteromantiskt.se Länk till annan webbplats. finns information om våld i ungas parrelationer och vem du som vuxen kan kontakta om du är orolig för en ungdom.

Anmäl dig till föreläsningen på Länsstyrelsen Hallands webbplats: Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer Länk till annan webbplats.

Svartsjuka är inte romantiskt

Filmen Svartsjuka är inte romantiskt (Jämställdhetsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Nattvandring – vill du vara med?

Under kvällar och nätter är nattvandring en viktig insats som innebär att fler trygga vuxna syns runt om i kommunen och bidrar till en ökad trygghet för både ungdomar och andra personer. Nattvandringsgrupper finns i Kungsbacka centrum, Frillesås, Åsa, Onsala, Fjärås, Särö och Kullavik. Nattvandrarna har Facebookgrupper för de områden som de vandrar i.

Ju fler vuxna som nattvandrar desto färre kvällar behöver samma person vandra. Fler nattvandrare totalt bidrar till att vi kan täcka fler helger under året.

Vill du också engagera dig, öka tryggheten och bli nattvandrare? Om du vill nattvandra kan du gå med i någon av grupperna. Där kommer vi att lägga ut vårens utbildning för nattvandrare.

Nattvandring och Facebookgrupperna.

Droger - fokus på alkohol

I varje nyhetsbrev har vi ett avsnitt om olika former av droger, för att uppmärksamma olika trender och öka kunskapen om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Vi vill uppmuntra dig som förälder och andra vuxna till att våga lyfta ämnet och prata om de omfattande konsekvenser som droger kan innebära för personer, anhöriga, miljön och samhället i stort. I detta brev fokuserar vi lite extra på alkohol.

En undersökning under 2021 visar att färre unga i Sverige har druckit, rökt eller använt narkotika jämfört med året innan. Detta visar statistik på nationell nivå bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) samlar in varje år. En möjlig förklaring till statistiken kan vara att unga har haft ett begränsat umgänge på grund av pandemin. Det är för tidigt att säga om det är en tillfällig nedgång. I årskurs 9 har antalet unga i Sverige som dricker alkohol gått ner till 36 procent – detta är glädjande eftersom den legat på en oförändrad nivå på omkring 40 procent under ett antal år. Snusning har däremot ökat kraftigt under de senaste åren. En särskilt tydlig uppgång syns bland flickor, även om det fortfarande är mycket vanligare bland pojkar.

Läs hela rapporten om: CAN:s nationella skolundersökning 2021 Länk till annan webbplats.

Alkoholkonsumtionen bland unga i Kungsbacka kommun

Alkoholkonsumtion bland unga är dock fortsatt ett problem, även i Kungsbacka kommun. Hösten 2021 har vi i Kungsbacka kommun gjort lokala drogvaneundersökningar på fem utvalda högstadieskolor i kommunen: Särö skola, Kullaviksskolan, Fullriggaren Malevik, Kullaviks Montessoriskola och Älvsåkerskolan. I höstens undersökning svarar 33,7 procent av högstadieeleverna att de har druckit alkohol en eller flera gånger under de senaste 12 månaderna. För skolorna i området Särö/Kullavik är motsvarande siffra 35 procent.

Utöver de risker som alkohol för med sig på kort sikt, är det större risk för unga som börjar dricka alkohol tidigt att bli beroende eller missbruka alkohol senare i livet. Höstens drogvaneundersökning bekräftar även att alkohol och tobak är inkörsportar till narkotika. Med detta sagt är det alltså jätteviktigt att behålla en restriktiv attityd till att ditt barn inte ska dricka alkohol eller använda tobak.

Du som vuxen har en viktig roll

Vår undersökning visar också att unga bland annat får tag på alkohol hemma utan lov. Var därför noga med att hålla koll på den eventuella alkohol som finns hemma. Prata med ditt barn om varför alkohol och tobak är skadligt, berätta om er oro, sätt gränser, bjud inte på alkohol eller tobak hemma och kontakta andra föräldrar för att enas om gemensamma regler och motverka att andra vuxna köper ut.

Ditt barn lyssnar och påverkas av dina åsikter även om det inte alltid känns så. Ta gärna hjälp av Tonårsparlören Länk till annan webbplats. för tips på hur du kan möta barn och unga i samtal om alkohol och andra viktiga ämnen.

Det finns hjälp att få

Om du vill ha råd eller hjälp i din roll som förälder kan du kontakta:

Mottagningsenheten barn och unga
Telefon: 0300-83 48 89
Mejl: mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se

Vändpunkten erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling, både enskilt och i familjesamtal. Kontakta gärna:
Telefon: 0300-83 61 00
Mejl: individochfamiljeomsorg.vandpunkten@kungsbacka.se

Har du frågor om alkohol och unga? Kontakta gärna Karin Lövgren, utvecklare för drogförebyggande arbete på mejl karin.lovgren@kungsbacka.se

Information från polisen

Cannabisgodis och lustgas

Under hösten har polisen påträffat så kallat ”cannabisgodis” i kommunen. Det ser ut som vanligt godis men innehåller syntetisk cannabis och kan vara mycket starkt. Eftersom det tas upp av magen ger det inte ett direkt rus och varje bit kan innehålla olika mängd cannabis, vilket gör det enkelt att överdosera och kan leda till förgiftning. Mer information om cannabisgodis från Tullverket. Länk till annan webbplats.

Lustgas har också varit på tal i kommunen och även om polisen inte har sett en ökning av det i Kungsbacka kommun är det bra att känna till och vara uppmärksam på detta som vårdnadshavare. Prata med ditt barn om riskerna och om ser du ser slängda patroner får du gärna informera polisen. Lustgas är inte narkotikaklassad utan är enkel att få tag på. Om man andas in lustgas kan man få syrebrist, vilket kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och hindra kroppens skyddsreflexer (till exempel kräkreflexen). I dag används lustgas för att ge smärtlindring vid bland annat förlossning, men detta sker då under kontrollerade former av sjukvårdspersonal.

Har du frågor till polisen? Kontakta gärna registrator.vast@polisen.se

Har du sett något som du vill tipsa polisen om?

Har du sett någon som har utfört ett brott och vill tipsa polisen om något? Ring i så fall gärna 114 14 eller använd webbformuläret på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du ser att ett brott pågår eller om det är en nödsituation, ring 112.

Alla tips är oerhört viktiga för att polisen ska kunna jobba med att förebygga brott. Tack för att du hjälper oss att göra Kungsbacka tryggare!