Du som har en funktionsnedsättning och har behov av stöd i ditt boende kan få en bostad med särskild service i Kungsbacka kommun. Det kan vara en servicebostad eller gruppbostad.

Bostad med omsorg, stöd och service

Vi anpassar bostaden till dina behov så att den ska ge dig möjlighet att leva ett självständigt liv.

Servicebostad – lägenhet med gemensam lokal

I en servicebostad finns lägenheter med en gemensam lokal där du kan umgås med andra boenden. Personalstöd finns också dygnet runt.

Lägenheterna ligger ofta samlade i samma hus eller område och är omöblerade. Du kan själv inreda din bostad och bestämma hur du vill ha det. Det finns också boendemöten och gruppaktiviteter med personal.

Gruppbostad – för dig som har stort behov av stöd

I en gruppbostad finns upp till åtta lägenheter som är omöblerade. Du kan själv inreda din bostad och bestämma hur du vill ha det. Lägenheterna finns i samma hus och det finns ett gemensamt vardagsrum. Det finns också boendemöten och gruppaktiviteter med personal.

Hyra för bostaden

Om du bor permanent i en särskild bostad betalar du hyra. Hyran bestäms av hyreslagstiftningen och går till bostadens fastighetsägare eller till kommunen. Du har rätt att söka bostadstillägg hos Försäkringskassan för din hyra. Du kan också ansöka om bostadstillägg hos kommunen.

Ansök om boende för personer med funktionsnedsättning

Ring eller skriv till en socialsekreterare på Funktionsstödsenheten för att ansöka. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan.

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1012