Kungsbacka kommuns Aktivitetscenter är en daglig verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada. Du kan syssla med aktiviteter som snickeri, data och matlagning.

Meningsfulla aktiviteter

Aktiviteterna ger dig möjlighet att:

 • känna gemenskap med andra människor
 • få struktur i tillvaron
 • utveckla din aktivitetsförmåga
 • få ett aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

I grupp eller individuellt

Du kan delta enskilt eller i grupp och vid behov finns alltid personal till din hjälp. Du planerar ditt schema tillsammans med en arbetsterapeut. Du kan välja att arbeta med till exempel:

 • data
 • motion
 • snickeri
 • matlagning
 • färg och form
 • sömnad
 • trädgårdsskötsel
 • något som du själv föreslår.

Det finns även möjlighet att prova på sysselsättning i arbetslivet.

Vem kan få stödet?

Aktivitetscenter är för dig som har en betydande och bestående funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada. En förvärvad hjärnskada är en hjärnskada som du fått i vuxen ålder genom en olycka eller en sjukdom. Vem som kan delta i Aktivitetscenter styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka via blankett eller ringa till vår mottagningstelefon.

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Ansök om daglig verksamhet via e-tjänsten. Därefter bedömer vi om du kan få delta i Aktivitetscenter. Vi utgår ifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1315