Verksamhetsgrupper

I Kungsbacka har vi många olika verksamhetsgrupper med daglig verksamhet för dig som har autism eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Meningsfull sysselsättning

I Kungsbacka kommun finns drygt 20 verksamhetsgrupper med olika inriktning. Verksamhetsgrupperna ska bidra till din personliga utveckling och göra det lättare för dig att delta i samhället. Vi anpassar arbetsuppgifterna efter dina behov och intressen. Du ska vara i yrkesverksam ålder och ha svårt att få ett vanligt arbete.

I grupp eller individuellt

Du kan arbeta i grupp eller individuellt med till exempel:

  • matlagning
  • sortering
  • utomhusarbeten
  • hantverk
  • olika typer av skapande.

Du kan arbeta i våra egna lokaler, utomhus, eller inom någon annan verksamhet i kommunen. Du får också stöd av en handledare när du deltar i en arbetsgrupp.

Det finns också aktiviteter som sinnesstimulering och taktil massage. Du kan dessutom få möjlighet till en praktikplats på ett företag genom daglig verksamhet.

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Ansök om daglig verksamhet via e-tjänsten. Därefter kommer vi bedöma om du kan få daglig verksamhet. Vi utgår ifrån behov, förmåga, förutsättningar, intressen och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Verksamhetsgrupper

Här kan du läsa om verksamhetsgrupperna som finns i Kungsbacka kommun.

Asken vaktmästeri

På Asken jobbar du som vaktmästare i stadshuset och hjälper till med att skicka ut saker för olika verksamheter inom kommunen. Din arbetsgrupp är ansvarig för att återvinna papper och wellpapp i stadshuset. Du hjälper också till med att tömma papperskorgar, både inomhus och utanför stadshuset.

Björken – klädsortering

Ejdern är en grupp som samarbetar med Björkåfriheten i Göteborg. Här hämtar och sorterar du kläder från klädinsamlingar i Kungsbacka. En del av kläderna säljs i affären Knappen som är en annan daglig verksamhet. Du jobbar också med att laga mat, baka, återvinna, städa, paketera och handla mat.

Café Omsorgens hus

Café Omsorgens hus är en integrerad arbetsplats. Här serverar du frukost, lunch och fika. Du ordnar också fika till de kunder som är på utbildning i husets lokaler. Du gör även andra uppgifter i huset, som att dela ut post och att sortera återvinningspapper.

Daxverket utomhusarbete

I den här arbetsgruppen är du mycket utomhus och klipper gräs, transporterar gods, tar hand om återvinning med mera. Tre dagar i veckan hjälper gruppen till med att sköta marken vid Stättareds 4H-gård.

Ejdern – paketering och sortering

På Ejdern hjälper du till med att förpacka och sortera saker för olika företag. Du hämtar också kläder på återvinningscentraler för Björken, som är en annan daglig verksamhet. På Ejdern finns även en äldregrupp som bland annat jobbar med hantverk.

Hamntorget – förberedelse för arbetslivet

På Hamntorget arbetar du med uppgifter som förbereder dig för arbetslivet. Arbetsuppgifterna är anpassade utifrån dina intressen och önskemål. Du får handledning om vad du skulle vilja arbeta med i framtiden och vad som krävs för att nå målet, som till exempel utbildning och praktik.

Ica Maxi – hantering av varor

Ica Maxis dagliga verksamhet finns i Ica Maxis lokaler. Här möter du både kunder och Ica Maxis övriga personal varje dag. Du arbetar med att packa upp och visa upp varor som inte är färskvaror, som till exempel djurfoder, diskmedel, papper, tvättmedel, blöjor och tvättlappar. Arbetsgruppen arbetar fem dagar i veckan.

Knappen – secondhandbutik

Du som deltar i Knappens verksamhet sorterar och prismärker kläder, skor, prylar, böcker och leksaker. Du arbetar också med att hänga och lägga kläder på hyllor i butiken och försäljning. Knappen samarbetar med Björkåfrihet i Göteborg. Björkåfrihet är en ideell förening med lång erfarenhet av bland annat second hand.

Som deltagare i daglig verksamhet har du ett städuppdrag i den lokal där din dagliga verksamhet är. På det sättet hjälps vi åt att hålla rent i våra lokaler.

Kungsgruppen

Du som deltar i Kungsgruppen vistas mycket utomhus och hjälper till med att röja och märka om Hallandsleden. Du arbetar med att klyva ved och fylla på med veden längs vandringsledernas grillplatser och att sköta skogen vid Stättareds 4H-gård.

Uppgifterna varierar beroende av vilken säsong det är. För att ta sig till de olika uppdragen åker du gemensamt med verksamhetens buss. Kungsgruppen har ett samarbete med förvaltningen för Kultur & Fritid.

Linden – mångsysslor

Linden finns i kommunens lokaler och är en integrerad arbetsplats. Här serverar du frukost, eftermiddagsfika och ibland hembakat. Du arbetar även med att förbereda fika till möten, disk, källsortera och städa lunchrummet. Andra arbetsuppgifter är att köpa in och beställa olika saker, paketera saker och en del administration, som till exempel att kontrollera att pussel som Erikshjälpen säljer är kompletta. Arbetsgruppen samarbetar även med kulturhuset Fyren och tar hand om ett akvarium där.

Vaktmästerigruppen – arbete inomhus och utomhus

På Vaktmästerigruppen hjälper du till med olika uppdrag utomhus som till exempel att köra ut kommunens post, slänga skräp på återvinningscentraler och leverera mat till grupper inom daglig verksamhet. Du kan också arbeta med innegruppen som lagar mat, tvättar, stryker och städar. Gruppen går även ut på dagliga promenader.

Åhuset

I Åhuset finns fyra verksamheter: Årangeriet, Kulturverksamheten, Liljan och Allégruppen. I Åhusets receptionen arbetar du med att ta emot besökare, ansvarar för sinnesrummen, tar emot bokningar och arbetar med administration.

Sinnesrum Åhuset

Det finns fem sinnesrum på Åhuset. De kan anpassas efter person, behov och dagsform. Med hjälp av ljud, ljus och olika former av beröring skapar personal och deltagare tillsammans den stimulans som de behöver. Sinnesrummen är i första hand till deltagare inom daglig verksamhet, men på lediga tider kan kommunens andra verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning boka rummen. Före första besöket får deltagare och personal komma tillsammans på en introduktion.

Årangeriet Åhuset

Årangeriet är en serviceinriktad arbetsgrupp och den verksamhet som först välkomnar besökare till Åhuset. Verksamheten består av två grupper. I den ena gruppen arbetar du med administration, som till exempel utskrifter och e-handel. Du arbetar också med service och att sköta de fem sinnesrummen, sköter bokningar av rummen och finns tillgänglig för besökare. Gruppen tar även emot studiebesök till sinnesrummen. Andra arbetsuppgifter är att tvätta och städa.

Den andra arbetsgruppen arbetar med hushållsnära arbete, till exempel matlagning, bakning och städning i kök och kafé. Två eftermiddagar i veckan har kaféet öppet och säljer hembakat, kaffe, te och läsk.

Årangeriets motto är ”En välkomnande trygg plats att komma till! En plats att bli sedd och lyssnad på. En plats där var och en känner sig viktig och behövd. En plats att vilja komma tillbaka till! ”

Kulturverksamheten Åhuset

Verksamheten är för dig som är intresserad av att skapa, konstnärliga och utvecklande aktiviteter med drama, rörelse, konst och musik. Du arbetar främst i grupp men du kan också göra egna aktiviteter som är anpassade efter dina behov med olika teman och projekt. Kulturverksamheten har aktiviteter fem dagar i veckan.

Liljan Åhuset

Liljan är en grupp för dig som är på en tidig utvecklingsnivå och har flera funktionsnedsättningar. Exempel på aktiviteter under dagen kan vara sinnesstimulering, kommunikation, musik, handla och laga mat och enklare paketeringsarbete. Andra aktiviteter är promenader, högläsning, ljudböcker och gemensamma aktiviteter tillsammans med resten av Åhuset.

Allégruppen Åhuset

Arbetsgruppen är för dig med autism och fokuserar på sinnesstimulerande aktiviteter som till exempel sinnesrum, musik och promenader. Gruppen fokuserar på tydliggörande, pedagogik och kommunikation.

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1315