En hand som håller i en termometer.

Du betalar en patientavgift för sjukvård i ditt hem. Hemsjukvård utförs av våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

När du är inskriven i den kommunala hemsjukvården betalar du en avgift på 363 kronor per månad. Du får en faktura varje månad och denna avgift omfattas av kommunens maxtaxa.

Avgiften för hemsjukvård gäller personer mellan 18 och 84 år som har sjukvård i sitt hem. Det gäller inte personer som bor på ett vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller på ett annat särskilt boende.

Din avgift för hemsjukvård

Du betalar en månadsavgift så länge som du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök.

Patientavgiften är kopplad till kommunens maxtaxa och beräknas utifrån inkomst och boendekostnad. I maxtaxan ingår bland annat avgifter för både hemsjukvård och hemtjänst. Patientavgiften kan som högst bli 363 kronor per månad. Kommunen skickar en faktura varje månad.

För att vi ska kunna beräkna din avgift måste du lämna en inkomstanmälan till kommunen. Om du inte lämnar någon inkomstanmälan får du betala enligt maxtaxa. Du som var inskriven i hemsjukvården i januari 2024 kommer att få inkomstblanketten hemskickad till dig i ett separat brev i början av året. När kommunens avgiftshandläggare får meddelande om ny patient i hemsjukvården så skickar de hem inkomstförfrågan.

Sjukvård i hemmet

Att vara inskriven i kommunens hemsjukvård betyder att du har hjälp av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Det innebär inte automatiskt att du har hembesök varje månad, utan det beror på vilka behov du har över tid.

Ibland är det hemtjänstens personal som utför den behandling som arbetsterapeuten, fysioterapeuten eller sjuksköterskan har planerat. Det kan till exempel vara att du får hjälp att ta dina mediciner eller tränar med hjälp av hemtjänsten.

Vad är hemsjukvård?

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen har du möjlighet att få vård i hemmet.

Sjukvård

Sjukvård i hemmet är en del av den hemsjukvård som du kan få i din bostad om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentral.

Rehabilitering

Du kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentral.

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig. Kontakta vården om du upplever att du har ett behov av ett hjälpmedel.